Information om

Studiemål

Grundläggande behörighet

Du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på högskola/universitet på flera av våra allmänna kurser. Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen (se nedan). Du som studerar gymnasiegemensamma ämnen och får godkänt i dessa får ett intyg som gäller vid ansökan till högskola/universitet.

Grundläggande behörighet kan uppnås genom något av följande:

 • tre år på folkhögskola
 • ett års gymnasiestudier och två år på folkhögskola
 • grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet samt två år på folkhögskola
 • två års gymnasiestudier och ett år på folkhögskola.

Varje studieår omfattar minst 35 veckors heltidsstudier och arbetslivserfarenhet skall motsvara minst 9 månader (ett läsår) på heltid.

Nytt innehållskrav start ht 2012

Du ska ha motsvarande godkänd nivå i följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1.

Du som tidigare har studerat på gymnasiet enligt äldre system och fått en eller flera kurser/ämnen godkända får dessa översatta till de nya kursnamnen på folkhögskolan. Viktigt att komma ihåg är att du eventuellt måste komplettera enligt de utökade kraven och innehållet som exempelvis Svenska 3 och Historia 1a1 för att uppnå en grundläggande behörighet.

Du kan också läsa in behörigheter i andra ämnen.

Samlade mål för allmänna kurser på grund- och gymnasienivå och intygande av SeQF-nivåer

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, Swedish Qualification Framework, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer vilken många europeiska länder är anslutna till. Avsikten med SeQF är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. På nedanstående länkar kan du läsa om hur studiemålen relateras till resultat av lärande på godkänd nivå enligt SeQF-nivå 4 (gymnasienivå) och SeQF-nivå 2 (grundskolenivå). Högalids folkhögskola utfärdar intyg om SeQF-nivå via Schoolsoft.

SeQF-nivå 4 (gymnasienivå) | SeQF-nivå 2 (grundskolenivå)

Studieomdöme

Du som studerat färdigt på en allmän kurs kan få ett studieomdöme som bygger på en 7-gradig skala. Studieomdömet är en sammanfattning av din studieförmåga i samtliga ämnen och ger möjlighet att söka på folkhögskolekvoten till högskola/universitet. I övriga kurser får du ett intyg som bevis på genomgången kurs. Läs gärna mer om allmän kurs på folkhögskola som en väg till högre studier i denna broschyr.