Information om

Studiemål

Grundläggande behörighet

Skolans allmänna kurser på gymnasienivå ger möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på högskola/universitet. För att nå grundläggande behörighet behöver alla gymnasiegemensamma ämnen vara avklarade med omdöme motsvarande godkänd nivå, samt totalt tre års studier på gymnasienivå. Det är möjligt att tillgodoräkna sig tidigare relevanta studier och/eller arbetslivserfarenhet.

Olika sätt att uppnå grundläggande behörighet:

 • Tre år på folkhögskola.
 • Ett års gymnasiestudier och två år på folkhögskola.
 • Grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet samt två år på folkhögskola.
 • Två års gymnasiestudier och ett år på folkhögskola.

Ett års arbetslivserfarenhet motsvarar nio månader heltidsarbete.

Till gymnasiegemensamma ämnen räknas:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1.

Det är även möjligt att läsa in behörighet i andra ämnen.

Högalids folkhögskola översätter betyg enligt äldre bedömningssystem till aktuellt betygssystem. Eventuellt är det nödvändigt att komplettera enligt utökade krav som gäller för exempelvis Svenska 3 och Historia 1a1.

Samlade mål för allmänna kurser på grund- och gymnasienivå och intygande av SeQF-nivåer

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, Swedish Qualification Framework, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer. Syftet med SeQF är att synliggöra resultat av lärande oavsett inlärningssätt (olika skolform eller andra erfarenheter). SeQF ska också underlätta jämförelser av kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. I nedanstående länkar finns information hur studiemålen relateras till resultat av lärande på godkänd nivå enligt SeQF-nivå 4 (gymnasienivå) och SeQF-nivå 2 (grundskolenivå). Högalids folkhögskola utfärdar intyg om SeQF-nivå via Schoolsoft.

Information om hur våra studiemål relateras till SeQF-nivå 2 och 4:

SeQF-nivå 4 (gymnasienivå) (PDF-fil)

SeQF-nivå 2 (grundskolenivå) (PDF-fil)

Studieomdöme

 

Avklarade studier i allmän kurs ger rätt till ett studieomdöme som bygger på en 7-gradig skala. Studieomdömet är en genomsnittlig bedömning av studieförmågan i alla ämnen och ger möjlighet att söka till högskola och universitet i folkhögskolekvoten.

Avklarade studier i övriga kurser ger ett intyg, som bevis på genomgången kurs.

Mer information om allmänna kurser på folkhögskola som en väg mot högre studier finns  här (PDF-fil).