Kursöversikt

Seniorkurs

Fortsätt att lära nytt och träffa andra pensionärer i en liknande situation. Ett livslångt lärande!

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 29 aug 2024

Ansökan: Kontakta skolans expedition

Kursdagar: Torsdagar eller fredagar

Ansök senast: 5 maj 2024

För dig

  • som vill berika dina kunskaper inom olika områden
  • som vill ta del av en stimulerande, allmänbildande och trivsam kurs
  • som vill ta del av allt det folkhögskolan erbjuder.

Handledare

Personalbild

Stina Björkman

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu

Staffan Saxin

072-7201104
staffan.saxin@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Våra seniorkurser vänder sig till dig som är pensionär eller sjukpensionär, som önskar träffa andra och samtidigt lära nytt. Vi bjuder på en berikande kurstid där dina egna erfarenheter och ditt kunnande är en resurs i kursen.

Kursen har två olika inriktningar: Bild, form och möten samt Natur, kultur och foto. Båda utgår från dina intressen och förkunskaper och vi försöker i möjligaste mån anpassa innehållet efter gruppens önskemål

Kursinnehåll – du kan välja mellan olika ämnesområden

Bild, form och möten

Bild, form och möten består av trettio kurstillfällen förlagda till torsdagar under höst- och vårterminen. Varje vecka ägnar vi två pass åt skapande i skolans ateljé kl. 10.30-14.30 med paus för lunch cirka kl. 12.00-13.00. Utöver ateljéverksamhet kommer några deltagare varje vecka att få samverka med deltagare från vår kurs i svenska som andraspråk. Vi samtalar och gör olika aktiviteter tillsammans. Vi planerar att varje seniordeltagare ska få samverka med våra andraspråksdeltagare vid ungefär fem tillfällen per termin, då kl. 8.30-10.00.                                                                                                                            

Bild och form i skolans ateljé innebär skapande i olika material och med hjälp av olika verktyg, inom keramik, måleri, teckning och tryck. Som nybörjare eller erfaren kreatör är du lika välkommen

 

Natur, kultur och foto

Natur, kultur och foto handlar om att få kunskap om och uppleva natur och kultur i olika former utifrån utflykter och teori. Högalids folkhögskola har närhet till många unika naturområden och du har möjlighet att själv påverka vilka platser du vill besöka. Vi använder oss av deltagarnas egna fordon för att besöka dessa platser.

Under kursens gång kommer vi även att prata om kamerans grunder och hur inställningar, ljus och positionering påverkar slutresultatet. Vi kommer främst att fokusera på fotografering med mobiltelefoner, men om du vill använda din egen systemkamera går det givetvis bra. Utöver fotografering kommer vi också att prata om enklare bildredigering. Dina nyvunna fotokunskaper har du goda möjligheter att testa och utveckla under de utflykter vi gör.

Natur, kultur och foto består av trettio kurstillfällen förlagda på fredagar under höst- och vårterminen.

Antagningsvillkor

Ansökan sker via skolans ansökningsformulär. Klicka på ”Ansök nu” högre upp på den här sidan. Vid antagningen prioriterar vi nya sökande som inte tidigare har studerat på vår Seniorkurs. Därefter erbjuder vi plats till sökande som bara har studerat enstaka terminer. Om antalet sökande är större än antalet platser vi kan erbjuda sker urval genom lottning.

Kontakt

E-post: kontakt@hogalid.nu

Telefon: 010- 357 5600

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar du en serviceavgift. Serviceavgiften för Bild, form och möten är 1 100 kronor per termin och deltagarna i Natur, kultur och foto betalar 700 kronor per termin. Om du vill äta lunch på skolan tillkommer en lunchkostnad.

Välkommen du också!