Information om

Studeranderätt

Studeranderättsliga rådet (FSR)

Det studeranderättsliga rådet (FSR) består av fem personer: en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO, en ledamot utsedd av SKL samt två ledamöter i form av studeranderepresentanter. Folkbildningsrådet, FBR, utser Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och fastställer instruktionen för denna.

Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Här kan du läsa mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

 

Studeranderättslig standard

Den studeranderättsliga standarden utgörs av de dokument där studerande, personal och skolstyrelse kan läsa om studerandes rättigheter och skyldigheter. Här ingår också den informationsskyldighet som Högalids folkhögskola har och finns återgiven under rubrikerna PDF-filer och Länkar här nedan samt som länk.

Här kan du läsa den studeranderättsliga standarden för Högalids folkhögskola i sin helhet.

PDF-filer

Värdeord ReadSpeaker
Försäkringsbesked ReadSpeaker
Deltagarstöd ReadSpeaker
Info vid kursstart ReadSpeaker
Likabehandlingsplan

Länkar

Drogpolicy
Vad är folkhögskola?
Kurstider
Studiemål
Kostnader
Antagning
Utvärdering
Inställd kurs