Information om

Studeranderätt

Studeranderättsliga rådet (FSR)

Det studeranderättsliga rådet (FSR) består av fem personer: en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), en ledamot utsedd av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt två ledamöter i form av studeranderepresentanter. Folkbildningsrådet (FBR), utser Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och fastställer instruktioner för denna.

Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd här.

 

Studeranderättslig standard

Den studeranderättsliga standarden består av de dokument som behandlar studerandes rättigheter och skyldigheter. Studerande, personal och skolstyrelse har alla möjlighet att ta del av dokumenten. Där ingår också den informationsskyldighet som Högalids folkhögskola har och finns återgiven under rubrikerna PDF-filer och Länkar här nedan samt som länk.

Läs mer den studeranderättsliga standarden för Högalids folkhögskola i sin helhet här.

PDF-filer

Värdeord ReadSpeaker
Försäkringsbesked ReadSpeaker
Deltagarstöd ReadSpeaker
Likabehandlingsplan

Länkar

Drogpolicy
Vad är folkhögskola?
Kurstider
Studiemål
Kostnader
Antagning
Utvärdering
Inställd kurs