Information om

Ekonomi

Kostnader för läsåret 2023/2024

Deltagare som ej bor på skolan betalar 1890 kr per fyraveckorsperiod för kost och service. Kostnaden fördelar sig på följande vis:

Kost 1470 kr

Servicekostnad 420 kr

Boende på skolans internat betalar 5 580 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och service. Kostnaden fördelar sig på följande vis:

Hyra 2 460 kr

Kost 2 700 kr

Servicekostnad 420 kr

Servicekostnad för dig som läser kursen Medicinsk sekreterare är 570 kr

Gemensamma måltider är en viktig del i den sociala samvaron på skolan, därför är kosten obligatorisk. I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök, delvis finansiering av studieresor och deltagarförsäkring. Utan extra kostnad erbjuder vi även tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk

Studiefinansiering

Deltagare som fyller 20 år samma år som kursen börjar har rätt att söka studiebidrag och studielån från höstterminen hos CSN. 

Deltagare som ännu inte har fyllt 20 år vid studiestart erhåller endast studiebidrag från CSN. CSN kräver ingen särskild ansökan för detta utan det betalas ut automatiskt sista vardagen varje månad.

Kontakta CSN för mer information:

Hemsida: www.csn.se

Telefon: 0771-27 60 00

CSN har även informationsmaterial på flera olika språk här.

Sveriges folkhögskolor har en film som på ett överskådligt sätt beskriver olika former av studiefinansiering: Studiestöd på folkhögskola

För frågor om ekonomi här på Högalids folkhögskola, kontakta Bodil Gumbricht som är ekonomiansvarig på skolan