Information om

Ekonomi

Kostnader för läsåret 2023/2024

Boende på skolans internat betalar 5580 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 420 kronor i servicekostnad, 2700 kr för kost och 2460 kr i hyra.

Externater betalar 1880 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 420 kronor i servicekostnad och 1460 kr för kost.

Gemensamma måltider är en viktig del i den sociala samvaron på skolan, därför är kosten obligatorisk. I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök, del av studieresor och deltagarförsäkring. Utan extra kostnad erbjuder vi även tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk.

Studiefinansiering

Deltagare som fyller 20 år samma år som kursen börjar har rätt att söka studiebidrag och studielån från höstterminen hos CSN. 

Deltagare som ännu inte har fyllt 20 år vid studiestart erhåller endast studiebidrag från CSN. Detta behöver du inte söka utan det kommer automatiskt den sista dagen i månaden.

Kontakta CSN för mer information:

Hemsida: www.csn.se

Telefon: 0771-27 60 00

CSN har även informationsmaterial på flera olika språk här.

Sveriges folkhögskolor har en film som på ett överskådligt sätt beskriver olika former av studiefinansiering: Studiestöd på folkhögskola

För frågor om ekonomi här på Högalids folkhögskola, kontakta Bodil Gumbricht.