Information om

Ekonomi

Kostnader för läsåret 2021/2022

Boende på skolans internat betalar 4975 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad, 2400 kr för kost och 2200 kr i hyra.

Externater betalar 1675 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad och 1300 kr för kost.

Gemensamma måltider är en viktig del i den sociala samvaron på skolan, därför är kosten obligatorisk. I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök, del av studieresor och deltagarförsäkring. Utan extra kostnad erbjuder vi även tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk.

Studiefinansiering

Deltagare som fyller 20 år samma år som kursen börjar har rätt att söka studiebidrag och studielån hos CSN. Deltagare under 20 år har endast rätt till studiebidrag.

Deltagare som ännu inte har fyllt 20 år vid studiestart har endast möjlighet att söka studiebidrag. 

Kontakta CSN för mer information:

Hemsida: www.csn.se

Telefon: 0771-27 60 00

CSN har även informationsmaterial på flera olika språk här.

Sveriges folkhögskolor har en film som på ett överskådligt sätt beskriver olika former av studiefinansiering: Studiestöd på folkhögskola

För frågor om ekonomi här på Högalids folkhögskola, kontakta Bodil Gumbricht.