Kursöversikt

Allmän kurs – grundnivå

Studera heltid på både grundskole- och gymnasienivå. Pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs men om du inte har svenska som modersmål krävs SFI kurs D

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

  • som vill studera på grundskolenivå
  • som vill studera på både grundskole- och gymnasienivå
  • som vill pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov

Handledare

Personalbild

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu
Personalbild

Ing-Mari Frösemo

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs grundnivå vänder sig till dig som vill pröva dina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Personliga behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studietakt och studienivå. Vi anpassar schemat så att det finns möjlighet att studera vissa ämnen på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Deltagare med svenska som andraspråk följer ett särskilt spår med extra stöd i svenska.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom mindre undervisningsgrupper, specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Kärnämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap

Utöver kärnämnena arbetar vi exempelvis med grundläggande IT, studieteknik och kulturell verksamhet. Temablock såsom arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi är också möjliga inslag. Minst en lektion i veckan är tillval där vi erbjuder olika kurser som alla på skolan kan läsa efter intresse.

Läs mer om Grundnivå på Studentum.se. Där finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella antagningskrav men det är viktigt att deltagarna kan bidra med olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Därför använder vi olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna.

Efter ansökan kontaktar vi dig för ett kartläggningssamtal och ett eventuellt antagningstest. Vi gör en bedömning av dina förkunskaper, förmågor och behov för att se om vi har möjlighet att erbjuda dig det stöd du behöver för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och nå dina uppsatta mål.  Därefter fattar vi beslut om antagning.

Du som har Svenska som andraspråk behöver göra vårt antagningstest innan vi beslutar om antagning. Detta då kursen kräver språkkunskaper som motsvarar avklarade studier på SFI D-nivå.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!