Information om

Försäkring

Försäkringsinformation

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen här. För boende på skolans internat rekommenderas att deltagaren tecknar en hemförsäkring som täcker förlust och skada av lös egendom.