Information om

Försäkring

Försäkringar på Högalids folkhögskola

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen här.För boende på skolans internat är det rekommenderat teckna en hemförsäkring som täcker förlust och skada av lös egendom.