Information om

Vad är folkhögskola?

Skolformen folkhögskola

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolans kännetecken

Något som utmärker folkhögskolorna är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Skillnader på folkhögskola och andra skolformer

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på Komvux/gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men det görs på ett annat sätt.

På folkhögskolan försöker man ha mindre studiegrupper och man går oftast i en klass som studerar tillsammans på heltid, medan man på Komvux läser enstaka kurser i grupper som varierar. På folkhögskolan studerar man också ofta ämnesövergripande i projektform, vilket innebär att det vanliga schemat bryts för ett projekt som ger kunskaper och därmed också behörigheter i exempelvis engelska, samhällskunskap och matematik på samma gång.