Information om

Vad är folkhögskola?

Skolformen folkhögskola

Varje folkhögskola bestämmer själv över kursutbud och profilering. Folkhögskolor är inte bundna till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolor utgår istället från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolans kännetecken

Utmärkande för folkhögskolor är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Utbildningsformen strävar efter att ha mindre studiegrupper med högre sammanhållning. Ofta studerar sker studierna ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo.

Internatet är en plats för social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse och ett minne för livet. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas kunskaperna som inhämtas från undervisningen.

Skillnader på folkhögskola och andra skolformer

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till Komvux. Allmän kurs på folkhögskola motsvarar grundskole- och gymnasienivå och kan leda till samma behörigheter som på Komvux/gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolan, men på ett annat sätt. Folkhögskoleintyg har en särskild antagningskvot för vidare studier på högskolenivå.

Folkhögskolor försöker ha mindre studiegrupper och det är vanligast att gå i en klass som studerar tillsammans på heltid. På Komvux är det vanligast att studera enstaka kurser i olika grupper, ofta med nya deltagare som hoppar in mitt i. På folkhögskolor är det också vanligt att studera ämnesövergripande i projektform, vilket innebär att det vanliga schemat bryts. Eftersom projekten är ämnesövergripande kan de ge kunskaper och därmed också behörigheter i flera ämnen på samma gång.