Information om att

Bo på Högalids folkhögskola

Bo på skolan

Att bo på folkhögskola kan vara en fantastisk upplevelse och ett sätt att finna nya vänner för livet, få studiehjälp utanför skoltid och bli mer självständig. Det kan också vara en möjlighet att flytta hemifrån på ett enklare sätt.

Eftersom fritiden är en viktig del av folkhögskolelivet erbjuder vi en rad olika möjligheter till en aktiv fritid, både på skolan och i närområdet. Högalids folkhögskola erbjuder bland annat ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal och bastu. De goda förbindelserna till Kalmar ger också möjlighet till ett rikt nöjesliv utanför skolans område.

Hyresavtal, regler och drogpolicy

Dagrummen på internaten är allmänna utrymmen där alla som bor på korridoren ansvarar för att städrutiner hålls och att man diskar och gör rent efter sig. Tvättstuga, städutrustning, källsorteringskärl och rengöringsmedel finns. Hyresgästen har ansvar för att det är lugn och ro på internatet och att regler följs. (Studeranderättslig standard, likabehandlingsplan, hyreskontrakt och drogpolicy.)

Korridor och bovärdar

Internatet är indelat i korridorer med boendevärdar ur skolans personal. Boende på internatet och boendevärdar träffas regelbundet. Alla möten är obligatoriska för de personer som bor på skolans internat. Gemensamma aktiviteter erbjuds på kvällar.

Cykelparkering

Det finns möjlighet att låsa in cyklar. Ta kontakt med expeditionen för att ordna detta praktiskt.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk kan du via en granne få upp mat på rummet. Kostavdrag ges ej för deltagare som befinner sig på internatet vid sjukdom.

Hårfärgning

Hårfärgning får endast göras i tvättstugans tvättho. Detta på grund av att våtrumsmattor på väggar och golv i duschutrymmen förstörs av hårfärgen och måste bytas ut vilket.

Utlåning madrass med mera

För lån kontakta städet.

Låsning

Du får en så kallad tagg som nyckel. Du använder taggen när du ska låsa upp dörren. Du använder den också när du ska låsa dörren. Ta alltid med dig taggen när du lämnar rummet så att du inte, av misstag, låser dig ute. Personalen kan bara hjälpa dig att låsa upp ditt rum under dagtid, vardagar. Om du låser dig ute efter kontorstid ringer du Fastighetsdriftens jour, 070-209 81 02. Du får då betala den utryckningen själv som läggs på din faktura. Kostnaden för detta är mellan 1000 kr-1500 kr. Om du tappar  bort din tagg får du betala 200 kr.

Felanmälan

Felanmäl allting som går sönder eller på annat sätt behöver åtgärdas på internatet, både i gemensamma utrymmen och i det egna boendet. Gör felanmälan så snabbt som möjligt på mejladress felanmalan@hogalid.nu. Vaktmästeriet åtgärdar alla ärenden så snart som möjligt och behöver därför få åtkomst till ett felanmält rum när det passar vaktmästeriet bäst under arbetsdagen. Om något akut händer när det gäller lokaler ringer du i första hand till skolans vaktmästare och om inte de är på plats så ringer du till Fastighetsdrift Region Kalmar län jour 0480 – 84500, 070-2098102.

 

Internat

Internatet är i form av korridorboende med egen dusch och toalett. Alla korridorer har fullutrustade kök och dagrum med möjlighet till tv. Tvättstuga och torkrum finns i huvudbyggnaden. Boende på internaten ansvarar själva för städning av egna rum samt disken i det gemensamma köket. Under jul- och sommarloven stängs internaten eftersom personalen också är ledig då.

Kostnader för boende hittar du här.

Information om skolans drogpolicy finns: här

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen här. (PDF-fil) För boende på skolans internat rekommenderas att deltagaren tecknar en hemförsäkring som täcker förlust av lös egendom.

Arbetslag Kök och arbetslag Städ har gjort guider som underlättar vardagen på internatet: : Vägvisaren (PDF-fil) och Boendetips. (PDF-fil)

Boendevärdar

På internatet finns det boendevärdar från skolans personal, som hjälper till med alla frågor som rör internatet. Boende på internatet träffar boendevärdarna regelbundet under läsåret.


Högalids internat är inte anpassat för rullstolsburna.
Via CSN kan deltagare under 20 år ansöka om inackorderingsbidrag. All information om bidrag och lån finns på www.csn.se.

Internatansvarig, Susanne Lindman, svarar gärna på frågor om boende.

Telefonnummer 0480-844 80 eller genom mejl: susanne.lindman@hogalid.nu