Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig och lära dig påverka ditt liv i högre utsträckning.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 14 augusti 2023

Inträdeskrav: Du ska fylla lägst 18 år det år du börjar dina studier. Du som ansöker ska ha deltagit i Baskursen minst tre dagar mellan vecka 45 och 13. Det är en fördel att kunna läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Ansök senast: 7 maj 2023

För dig

  • som har gått gymnasiesärskolan
  • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Monica Enberg

072-4627890
monica.enberg@hogalid.nu

Kursprofil

 Att studera på Baskursen innebär många positiva upplevelser med stora möjligheter att vara med och påverka din skolgång. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Vårt arbetssätt ger bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende. Det finns möjlighet att studera på Baskursen i tre år. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid innehåller variationsrika lektioner och utgår både från gruppen som helhet och individuella behov. Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök är några av de undervisningsformer vi erbjuder på Baskursen.

Kursen har temastudier som kan vara kortare eller längre perioder med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på temaämnen kan vara vardagskunskap, litteratur, miljö vardagsekonomi och samhällsorientering. Övriga ämnen som kan förekomma är drama, livskunskap, musik/bild & form och hälsa.
Det finns tillgång till individuellt stödmaterial.

Deltagarna önskar en inriktning att fördjupa sig i, antingen Musik eller Bild & form. Dessutom har deltagarna praktik under sitt tredje läsår.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera i teman. Vi ser även skolans temadagar, fysiska- och kulturella aktiviteter samt möjlighet till vissa tillval som viktiga inslag i utbildningen. Vi vill att deltagarna ska bli förberedda för livet efter folkhögskolan, vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Baskursens fokus ligger mer på vem du ska bli istället för vad du ska bli.

Antagningsvillkor

Du ska fylla lägst 18 år det året du börjar dina studier.  Du som ansöker ska ha deltagit i Baskursen minst tre dagar under läsåret (vecka 45 till 13).
Det är en fördel att kunna läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Pedagoghundspraktik

Under höstterminen 2022 kommer en av våra pedagoger och hennes hund, som tillsammans går en utbildning till Pedagoghundsteam, att genomföra praktik under vissa lektioner med Baskursen. Syftet med att använda ett Pedagoghundsteam i verksamheten är att hundens medverkan kan fungera som en motivator och inspirera till utveckling och lärande. Hunden kan exempelvis fungera som en katalysator för social interaktion, utveckla språk och kommunikation samt bidra till ökat självförtroende och ökad självkänsla.

Arbetet med hund kommer att ske i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Om du har frågor om arbetet med pedagoghund är du välkommen att kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 0480-844 80.
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!