Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som deltagarna själva är med och skapar.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Inträdeskrav: Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

  • som har gått anpassad gymnasieskola
  • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Caroline Ranefjord

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Personalbild

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål. Baskursen erbjuder dig möjligheter att vara med och påverka din skolgång och växa som människa. Undervisning, internat och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Skolans arbetssätt ger dig också bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende.

I mån av plats finns möjlighet att bo på skolans internat. Fritidsassistenterna är med och stöttar i utvecklingen mot ökad självständighet, både praktiskt och relationellt. Utifrån deltagarnas önskemål och intressen erbjuds fritidsaktiviteter. 

Du har möjlighet att gå kursen i tre år.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid är variationsrika och stimulerande. Undervisningen sker både i helklass och i blandade grupper. Lektionsformen anpassas efter ditt och gruppens intressen, förutsättningar och behov. Vi använder oss av olika pedagogiska verktyg och lärstilar. En av våra pedagoger arbetar med en pedagoghund som kan inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Kursen har temastudier som kan pågå kortare eller längre perioder, med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på innehåll i temastudierna är vardagsekonomi, arbetsliv, hållbar livsstil och självinsikt. På schemat har vi också livskunskap, hälsa, musik, bild & form och drama.

Pedagoghund

Läsåret 2023-2024 arbetar en av våra pedagoger med en pedagoghund som ska inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu, vid frågor om arbetet med pedagoghund.

Inriktningar

Du önskar själv en inriktning som du vill fördjupa dig i. Du kan välja antingen musik eller bild & form.

Praktik

Tredje året får du möjlighet att göra praktik.

Boende och fritid på internatet för Baskursens deltagare

Internat

Att ha eget boende på skolan kan vara första steget till att flytta hemifrån. Fritidsassistenterna finns tillgängliga från morgon till kväll, måndag till torsdag. På fredagar finns de tillgängliga dagtid. Skolans internat erbjuder korridorboende med egen dusch och toalett. I anslutning till korridoren finns ett dagrum med TV och ett fullt utrustat kök. Internatet har tillgång till tvättstuga, torkrum och städutrustning. Tillsammans med fritidsassistenterna får deltagarna stöd i att lära sig att tvätta och städa. Frukost, lunch och middag äter deltagarna i skolans matsal tillsammans med övriga på skolan.

Fritid

Tillsammans med fritidsassistenterna och sina klasskamrater har deltagarna möjlighet att skapa en aktiv och och betydelsefull fritid. Baskursen ansvarar för caféverksamheten tillsammans med fritidsassistenterna. Till cafét är alla skolans deltagare välkomna. Några gånger/termin jobbar fritidsassistenterna och erbjuder stanna-helger med matlagning och olika aktiviteter. På skolan finns ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal och bastu.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Om antalet sökande är större än antalet platser vi kan erbjuda, gör vi ett urval. Det urvalet baserar vi på en bedömning av ovanstående färdigheter för att den som blir antagen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån Baskursens strävansmål. I antagningsprocessen tar vi även hänsyn till hur väl dina förväntningar överensstämmer med kursens mål samt till gruppens sammansättning.

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 010- 357 5600
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar du för kost och service. För mer information Läs mer på sidan kostnader.

När du går på Baskursen har du möjlighet att söka aktivitetsersättning via Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.seVälkommen du också!