Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som deltagarna själva är med och skapar.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Ansök senast: Ansökan är stängd

För dig

  • som har gått anpassad skola/gymnasiesärskolan
  • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Caroline Ranefjord

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Personalbild

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål. Baskursen erbjuder deltagarna möjlighet till nya upplevelser med stora möjligheter att vara med och påverka skolgången och växa som människa. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Skolans arbetssätt ger också bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende.

Det är möjligt gå kursen i tre år. Undervisningen sker både i helklass och i blandade grupper. Vi erbjuder samtidigt individuellt stödmaterial.

Internatet ger möjlighet att ta det första steget mot ett eget boende. Fritidsassistenterna hjälper deltagarna att lära sig tvätta och städa. Baskursens internatdeltagare ansvarar även för skolans café, tillsammans med fritidsassistenterna, vilket ger ytterligare möjlighet att växa och lära sig ansvar.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid är variationsrika och stimulerande. Lektionsformen anpassas efter individens och gruppens intressen, förutsättningar och behov. 

Kursen har temastudier som kan pågå kortare eller längre perioder, med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på innehåll i temastudierna är vardagsekonomi, svenska, agenda 2030, miljö och samhällsorientering. På schemat har vi också livskunskap, hälsa, musik, bild & form och drama. Dessutom är fritidsassistenterna med och erbjuder möjligheter för deltagarna att skapa en aktiv och betydelsefull fritid.

Praktik:

Tredje året får deltagarna möjlighet att göra praktik.

Inriktningar:

Deltagarna önskar en inriktning att fördjupa sig i, antingen Musik eller Bild & form.

Musikinriktningen erbjuder möjlighet att skapa musik, göra musikvideo, spela i band, sjunga solo eller i grupp och gå på studiebesök och konsert.

Bild & form-inriktningen ger möjlighet att arbeta i olika material. Fokus ligger på att prova sig fram och hitta nya uttryckssätt, till exempel i keramik, kol, akvarell, enkla trycktekniker eller med kamera som redskap.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Boende och fritid på internatet för Baskursens deltagare

Boende: 

Att ha eget boende på skolan kan vara första steget till att flytta hemifrån. Fritidsassistenterna finns tillgängliga från morgon till kväll, måndag till torsdag. På fredagar finns de endast tillgängliga dagtid.

Skolans internat erbjuder korridorboende med egen dusch och toalett. I anslutning till korridoren finns ett dagrum med TV och ett fullt utrustat kök.

Internatet har tillgång till tvättstuga, torkrum och städutrustning. Tillsammans med fritidsassistenterna får deltagarna stöd i att lära sig att tvätta och städa.

Frukost, lunch och kvällsmat äter deltagarna i skolans matsal tillsammans med övriga på skolan.

 

Fritid:

Tillsammans med fritidsassistenterna och sina klasskamrater har deltagarna möjlighet att skapa en aktiv och och betydelsefull fritid.

Baskursen ansvarar för caféverksamheten tillsammans med fritidsassistenterna. Till cafét är alla skolans deltagare välkomna.

Tre gånger/termin erbjuder fritidsassistenterna stanna-helger med matlagning och olika aktiviteter..

På skolan finns ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal och bastu.

Pedagoghund

Läsåret 2022-2023 arbetar en av våra pedagoger med en pedagoghund som ska inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.
Kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu, vid frågor om arbetet med pedagoghund.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Om antalet sökande är större än antal platser vi kan erbjuda sker det ett urval. Det urvalet baseras på en bedömning av ovanstående färdigheter för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån Baskursens strävansmål.

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 0480-844 80.
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.Fjärde (4) avsnittet av Baskurspodden finns nu på Spotify!


Välkommen du också!