Information om

Om brandlarmet går

Om brandlarmet går

  • Försök ta reda på vad som orsakat larmet.
  • Vid konstaterad brand

Rädda Rädda de som är i uppenbar fara (utrymning alt. inrymning)

Varna Varna de som hotas av eld eller rök

Larma Vid konstaterad brand larma SOS via 112. Larma via brandlarmsknappar

Släck Påbörja släckningen med befintlig släckutrustning. Om det inte går att släcka. STÄNG DÖRRAR OCH FÖNSTER.

  • Ta dig till återsamlingsplatsen (stora parkeringsplatsen).
  • Under kontorstid informerar ansvarig personal vilka som är närvarande till räddningstjänsten.
  • Brandlarm finns i Huvudbyggnaden, Matsalen, Annexet och Flyglarna och är direktkopplade till SOS ALARM
  • Brandlarm i Röda och Gula villan samt internatrum i huvudbyggnaden är inte direktkopplade till SOS ALARM. Vid misstanke eller bekräftad brand RING 112.