Information om skolans

Huvudman

Huvudman

Skolans huvudman

Region Kalmar län är huvudman för Högalids folkhögskola. Region Kalmar län är också huvudman över ytterligare tre folkhögskolor i länet:  Vimmerby, Gamleby och Öland. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar

Karin Helmersson (C) ordförande

Pär-Gustav Johansson (M) vice ordförande

Peter Wretlund (S)

Johanna Wyckman (L)

Janita Kirchberg (SD)

Saad Benatallah (S)

Åke Nilsson (KD)

Ulrika Lindh (C)

Lejla Radovic (S)

Åke Bergh (M)

Malin Anell (S)

Läs mer om folkhögskolestyrelsen arbete här