Information om skolans

Huvudman

Huvudman

Högalids folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet vars huvudman är Region Kalmar län. De andra regionfolkhögskolorna är Vimmerby, Gamleby och Öland. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar
Karin Helmersson (C) ordförande
Pär-Gustav Johansson (M) vice ordförande
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Janita Kirchberg (SD)
Saad Benatallah (S)
Åke Nilsson (KD)
Ulrika Lindh (C)
Lejla Radovic (S)
Åke Bergh (M)
Malin Anell (S)

Här kan du läsa mer om folkhögskolestyrelsens arbete.