Information om skolans

Huvudman

Huvudman

Skolans huvudman

Region Kalmar län är huvudman för Högalids folkhögskola. Region Kalmar län är också huvudman över ytterligare tre folkhögskolor i länet:  Vimmerby, Gamleby och Öland. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar

Karin Helmersson (C), ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande
Malin Anell (S), vice ordförande
Carl Dahlin (M)
Sara Kånåhols (V)
Janita Kirchberg (SD)
Ilko Corkovic (S)
Anne-Marie Norman (SD)
Mahmoud Al-Mokdad (C)
Erik Andersson (SD)
Jonny Andersson (V)
Carl-Wiktor Svensson (KD)
Rosie Folkesson (S)
Anders Andersson (KD)
Peter Wretlund (S)

Läs mer om folkhögskolestyrelsen arbete här.