Vår

Personal

Här har vi kontaktuppgifter till alla som jobbar på Högalids folkhögskola.
All personal
All personal Expeditionen Pedagoger Fritidsassistenter baskursen Specialpedagog Kurator Köket Städet Vaktmästeriet
Expeditionen
Anna Kellander Brewitz

Skolledare

070-2975046
anna.brewitz@hogalid.nu
Bodil Gumbricht

Ekonomi

072-7339018
bodil.gumbricht@hogalid.nu
Johan Lindgren

Biträdande skolledare

072-4627533
johan.lindgren@hogalid.nu
Susanne Lindman

Skolexpedition och internatfrågor

010-357 5600, 070-3976051
susanne.lindman@hogalid.nu
Pedagoger
Affe

Pedagoghund

Anna Björkdala

Kursansvarig Lärarassistent, Hälsa, Psykologi, Yoga

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu
Anna Lilja

Kursansvarig Ak-gymnasienivå, Matematik

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu
Anna Runberger

Svenska

072-4629750
anna.runberger@hogalid.nu
Caroline Ranefjord

Kursansvarig Baskursen, Hälsa

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Christine Fehling

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658223
christine.fehling@hogalid.nu
Christine Fransén

Kursansvarig Ak-musik, Svenska, Engelska

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu
Christine Hansen

Kursansvarig Svenska som andraspråk - gul grupp

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu
Diana Petersson

Kursansvarig Svenska som andraspråk - lila grupp

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu
Emil Sundman

Kursansvarig Svenska som andraspråk - blå grupp

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu
Erik Lindrooz Sellgren

Kursansvarig Ak-gymnasienivå, Historia, Religion och Samhällskunskap

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu
Ing-Mari Frösemo

Kursansvarig Ak-grundnivå, Matematik, Naturkunskap

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu
Jimmy Lagesson

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu
Johan Björkdala

Kursansvarig Ak-musik

070-3118055
johan.bjorkdala@hogalid.nu
Johan Klintberg

Kursansvarig Ak-gymnasienivå, Engelska, Svenska

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu
Jonas Ahlberg

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu
Karin Petersson

Kursansvarig Sång & Komp och Sång på distans

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Linda Sibbmark

Kursansvarig Baskursen

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu
Per-Gunnar Kramer

Kursansvarig Svenska i vården, Svenska

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu
Rob Easley

Kursansvarig Musik på scen

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu
Sara Danheden

Sång

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu
Staffan Saxin

Kursansvarig Seniorkurs natur, Hälsa, Friluftsliv, Bild och foto

072-7201104
staffan.saxin@hogalid.nu
Stina Björkman

Kursansvarig Seniorkurs bild, Bild och form

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu
Yvonne Wolski

Kursansvarig Ak-gymnasienivå, Svenska, Engelska

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu
Fritidsassistenter baskursen
Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu
Frida Viberg

072-2171897
frida.viberg@hogalid.nu
Mats Lundgren

070 6458796
mats.lundgren@hogalid.nu
Susanna ”Sanna” Fält

072-4658421
susanna.falt@hogalid.nu
Specialpedagog
Camilla Slöjdare

Specialpedagog

072-5664597
camilla.slojdare@hogalid.nu
David Lundquist

Kursansvarig Lärarassistent, Specialpedagog

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu
Kurator
Stina Nauclér

Kurator

070-5130961
stina.naucler@hogalid.nu
Köket
Anette Olsson

010-3575610 eller 072-2039553
anette.olsson@hogalid.nu
Carina Stavervik

010-3575610 eller 072-2039553
carina.stavervik@hogalid.nu
Jörgen Olofsson

010-3575610 eller 072-2039553
jorgen.olofsson@hogalid.nu
Per ”Pelle” Nilsson

010-3575610 eller 072-2039553
per.nilsson@hogalid.nu
Pia Hogland

010-3575610 eller 072-2039553
pia.hogland@hogalid.nu
Susanna Fält

010-3575610 eller 072-2039553
susanna.falt@hogalid.nu
Städet
Caroline Forsberg

070 5404487
caroline.forsberg@hogalid.nu
Jenny Lindwall

072 4078220
jenny.lindwall@hogalid.nu
Kajsa Aronsson

072 407 8228
kajsa.aronsson@hogalid.nu
Marita Pentmark

070 5404487
marita.pentmark@hogalid.nu
Susanne Elofsson

070 6484487
susanne.elofsson@hogalid.nu
Vaktmästeriet
Kristian Törnblom

Thomas Johansson

072 2098699
thomas.johansson@hogalid.nu
Tony Jaensson

072 4629511
tony.jaensson@hogalid.nu
Hoppa till innehåll