Vår

Personal

Här har vi kontaktuppgifter till alla som jobbar på Högalids folkhögskola.
All personal
All personal Expeditionen Pedagoger Fritidsassistenter baskursen Specialpedagog Kurator Köket Städet Vaktmästeriet IT-ansvarig
Expeditionen
Susanne Lindman

Skolexpedition och internatfrågor

0480-84480, 070-3976051
susanne.lindman@hogalid.nu
Bodil Gumbricht

Ekonomi, CSN och studiefrågor

0480-84487, 072-7339018
bodil.gumbricht@hogalid.nu
Johan Lindgren

Biträdande skolledare

072-4627533
johan.lindgren@hogalid.nu
Anna Kellander Brewitz

Skolledare

070-2975046
anna.brewitz@hogalid.nu
Pedagoger
Helene Hansen

Svenska och Engelska

073-0411667
helene.hansen@hogalid.nu
Judith Hausleitner

Ak-gymnasienivå, special- och utomhuspedagog

072-4627722
judith.hausleitner@hogalid.nu
Anna Runberger

Kursansvarig för Svenska för akademiker i regionen. Svenska som andraspråk

072-4629750
anna.runberger@hogalid.nu
Monica Enberg

Kursansvarig Baskursen, Svenska på grundnivå

072-4627890
monica.enberg@hogalid.nu
Anna Björkdala

Kursansvarig Lärarassistent, Hälsa, Psykologi, Yoga

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu
Anna Lilja

Kursansvarig Allm.kurs Behörighet, Matematik

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu
Annica Jonsson

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658223
annica.jonsson@hogalid.nu
Caroline Ranefjord

Föräldraledig

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Christine Fransén

Kursansvarig Allmän kurs Musik, Nyckelkurs, Engelska

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu
Christine Hansen

Kursansvarig SAS Gul grupp

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu
Diana Petersson

Kursansvarig SAS Lila grupp

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu
Emil Sundman

Kursansvarig SAS Blå grupp

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu
Erica Olsson

Kursansvarig Grund, SAS

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu
Erik Lindrooz Sellgren

Kursansvarig Allm-kurs Behörighet, Historia, Religion, IT och Samhällskunskap

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu
Jacqueline Doohan

Ansvarig för ansökan till Svenska i vården

0480 - 845 66
jacqueline.doohan@regionkalmar.se
Jimmy Lagesson

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu
Johan Björkdala

Kursansvarig Allm-kurs Sång och Musik, Musik

070-3118055
johan.bjorkdala@hogalid.nu
Linda Sibbmark

Kursansvarig Baskursen

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu
Johan Klintberg

Kursansvarig Allm-kurs Behörighet, Engelska, Svenska,

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu
Jonas Ahlberg

Kursansvarig Medicinsk sekreterare

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu
Karin Petersson

Kursansvarig Sång & Komp och Sång på distans

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Kent Ehrling

SAS

072-2036959
kent.ehrling@hogalid.nu
Ing-Mari Frösemo

Kursansvarig Allmän-kurs Grund, Matematik, Naturkunskap

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu
Per-Gunnar Kramer

Kursansvarig Svenska i vården, SAS, Svenska

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu
Rob Easley

Kursansvarig Musik på scen

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu
Sara Danheden

Sång

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu
Staffan Saxin

Föräldraledig.

072-7201104
staffan.saxin@hogalid.nu
Stefan Lundbäck

Sinnrik, Hälsa

070-3248460
stefan.lundback@hogalid.nu
Stina Björkman

Kursansvarig Seniorkurs, Bild och form

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu
Yvonne Wolski

Kursansvarig All-kurs Behörighet, Svenska, Engelska

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu
Fritidsassistenter baskursen
Anneli Åkesson

070 2778069
anneli.akesson@hogalid.nu
Mats Lundgren

070 6458796
mats.lundgren@hogalid.nu
Michael Persson

070 2153254
michael.persson@hogalid.nu
Frida Viberg

072-2171897
frida.viberg@hogalid.nu
Specialpedagog
Camilla Slöjdare

072-5664597
camilla.slojdare@hogalid.nu
David Lundquist

Kursansvarig Lärarassistent

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu
Kurator
Stina Nauclér

070-5130961
stina.naucler@hogalid.nu
Köket
Anette Ohlsson

0480-84058 eller 072-2039553
anette.ohlsson@hogalid.nu
Carina Stavervik

0480-84058 eller 072-2039553
carina.stavervik@hogalid.nu
Jörgen Olofsson

0480-84058 eller 072-2039553
jorgen.olofsson@hogalid.nu
Pia Hogland

0480-84058 eller 072-2039553
pia.hogland@hogalid.nu
Per ”Pelle” Nilsson

0480-84058 eller 072 2039553
per.nilsson@hogalid.nu
Susanna Fält

0480-84058 eller 072-2039553
susanna.falt@hogalid.nu
Städet
Caroline Forsberg

070 5404487
caroline.forsberg@hogalid.nu
Kajsa Aronsson

070 5404487
kajsa.aronsson@hogalid.nu
Marita Pentmark

070 6484487
maritha.pentmark@hogalid.nu
Susanne Elofsson

070 6484487
susanne.elofsson@hogalid.nu
Vaktmästeriet
My Pentmark

072 4627942
Tony Jaensson

072 4629511
tony.jaensson@hogalid.nu
Thomas Johansson

Sjukskriven

072 2098699
thomas.johansson@hogalid.nu
Kristian Törnblom

IT-ansvarig
Michael Persson

070 2153254
michael.persson@hogalid.nu
Hoppa till innehåll