Kursöversikt

Allmän kurs Svenska som andraspråk

Förbättra din svenska och lär dig mer om det svenska samhället.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansökan är stängd. Öppnar igen 15 jan 2024

För dig

  • som behöver utöka och repetera dina kunskaper i svenska språket
  • som vill veta mer om det svenska samhället
  • som vill lära dig mer om den svenska kulturen.

Handledare

Personalbild

Christine Hansen

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu
Personalbild

Diana Petersson

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Emil Sundman

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Mångfalden på skolan är också en viktig komponent i kursen. Kursen riktar sig till personer som behöver utöka och repetera sina kunskaper i svenska språket. Den utgår från deltagarnas vardag som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och ökad allmänbildning. Kursen är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker i mindre grupper och delvis i ämnesövergripande teman. Studierna sker huvudsakligen i grupp kombinerat med handledning och studieplanering på individnivå.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. 

Svenska är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Deltagarna får vidare språkträning genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter. Kursen strävar efter att göra deltagarna till mer vana datoranvändare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men det är inte en nybörjarkurs. För att kunna ta del av undervisningen är det nödvändigt att redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska. Vi gör nivåtester för att se vilken kurs som är lämplig.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Därför är det viktigt att deltagarna kan bidra med olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Vi använder olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Mer information ges i samband med antagningsintervjun.

Välkommen du också!