Kursöversikt

Allmän kurs gymnasienivå med inriktning musik

Kombinera dina behörighetsstudier på gymnasienivå med musik.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Inträdeskrav: Lägst grundskola 9 år eller motsvarande och ett personligt brev där du beskriver din bakgrund och din musikaliska erfarenhet

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

  • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
  • som vill kombinera behörighetsstudier med musik
  • som vill utveckla dig inom musik.

Handledare

Johan Björkdala

Johan Björkdala

070-3118055
johan.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

Christine Fransén

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu

Inriktning

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs med inriktning musik blandar behörighetsgivande ämnen med musikinriktning, där du får möjlighet att utvecklas som musiker. Personliga behov och förkunskaper bestämmer både studiernas innehåll och längd. Vi erbjuder särskilt stöd till deltagare som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovana. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Ämnen för att nå grundläggande behörighet: Svenska/Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5-6, Matematik 1a-c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religionskunskap 1 samt Naturkunskap 1a1

Inriktningsspecifika ämnen:
Musikteori, körsång, temastudier, pop- och rockensemble.

Kursen blandar behörighetsgivande ämnen med musikinriktning och bygger i huvudsak på samspel där vi sätter ihop repertoarer till konserter. Du får även en inblick i musikbranschen genom exempelvis gästföreläsare, konserter och studiebesök. Utbudet kan variera. Det går även att läsa upp till B-behörighet i exempelvis naturkunskap och samhällskunskap. Minst en lektion i veckan är tillval där vi erbjuder olika kurser som alla på skolan kan läsa efter intresse.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Vi ser helst att du har klarat grundskolan, men det kan gå bra även om något ämne fortfarande inte är godkänt.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!