Information om

Nätverk

Internet på skolan:

Trådlöst nätverk

Skolan erbjuder trådlöst nätverk i skolans alla lokaler. Åtkomst till nätverket sker med hjälp av ett användarkonto som skolan delar ut i början av skolstarten. För besökare finns även ett gästnätverk, RegionKalmarlan-Guest som går att nå genom att begära en sms-kod som är giltig under 24 timmar

Microsoft Windows

Guide för anslutning till skolans nätverk med Windows-dator:

Åtkomst till nätverket – Windows 10 (PDF-fil)

Mac, Iphone och Ipad

Guide för anslutning till skolans nätverk med Apple-produkter: Anslut till annat nätverk, skriv in nätverkets namn FHS1 (obs! stora bokstäver). Säkerhet WPA2-Enterprise. Användare och lösenord delar kursansvarig ut i början av kursen. Ta vid behov bort kravet på godkännande med hjälp av certifikat. Det räcker med användarnamn och lösenord.

Android

Guide för anslutning till skolans nätverk med Android-enheter: Lägg till Wi-Fi-nätverk. Välj FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet 802.1x EAP. Användare och lösenord delar kursansvarig ut i början av kursen. Ta vid behov bort kravet på godkännande med hjälp av certifikat. Det räcker med användarnamn och lösenord.

Chromebook

Välj skolans wifi: SSID är FHS1 – gör nedanstående inställningar – övrigt ska vara tomt
EAP-metod: välj PEAP
FAS 2: välj Automatisk
Serverns CA: välj kontrollera inte
Sedan fyller du i det id och lösenord du fått av skolan, sparar det och trycker på Anslut

 

Johan Lindgren är IT-ansvarig och kan hjälpa till med frågor som rör nätverket.

Telefon: 072 462 75 33 eller mejl: johan.lindgren@hogalid.nu