Information om

Nätverk

Trådlöst nätverk

Det finns ett trådlöst nätverk på skolan som täcker allt elevboende och skolans lokaler. För att få åtkomst till det trådlösa nätverket måste du konfigurera din dator eller telefon manuellt och ha ett användarkonto på skolans domän, FHS. Guide för detta finns nedan i form av en PDF- fil. På skolan finns även ett trådlöst nätverk som heter RegionKalmarlan-Guest, det ger via en sms-kod anslutning till internet under 24 timmar i taget, sedan behövs en ny kod, så inte praktiskt för dig som bor på skolan. Behöver du ytterligare hjälp med att komma åt det trådlösa nätverket kontaktas systemansvarig, Michael Persson.

MAC/IPHONE/IPAD

Har du en Mac väljer du Anslut till annat nätverk, skriv in nätverkets namn FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet WPA2-Enterprise. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursansvarige. Om det frågas efter certifikat för platsen så tar man bort kravet om godkännande med certifikat. Det behövs inget certifikat för att använda det trådlösa nätverket, bara ett användarkonto.

ANDROID

Välj: Lägg till Wi-Fi-nätverk. Namnet på nätverket är FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet väljer ni 802.1x EAP. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursansvarige. Om det frågas efter certifikat för platsen så tar man bort kravet om godkännande med certifikat. Det behövs inget certifikat för att använda det trådlösa nätverket, bara ett användarkonto.

PDF MANUALER TILL WINDOWS:

MANUAL WINDOWS 10, PDF