Kursöversikt

Lärarassistent

Som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö samt vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 terminer,1 läsår

Ansök senast: 15 april 2023.

För dig

 • som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
 • som är social och lösningsfokuserad, initiativrik och strukturerad

Handledare

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser lär du dig att skapa möjligheter för andra att lära och utvecklas. Genom att pröva, erfara och reflektera skapas kunskap och kompetens att arbeta i skolan. Deltagare som har gått kursen beskriver också att det getts goda möjligheter till personlig utveckling. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid, våra barn, ungdomar och vuxna. Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att samarbeta med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t.ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer. Nedan finns exempel på kursens innehåll:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik lärande och utveckling
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassning och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration och praktik
 • Yrkesrollen & Yrkeskunskap

I livet på folkhögskola ingår även skolans temadagar, möjligheter till fysisk aktivitet och ämnestillval.

Praktik

En del av utbildningen är praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, så som mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totala kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Praktik görs på förskola, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning. Stadie/skola för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det är möjligt.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, även på enskilda delmoment och på praktiken. Därtill krävs att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförts och bedömts godkända.

Antagningsvillkor

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Ansökan ska styrkas med betyg, personligt brev, cv och referenser. I ansökningsprocessen tas också hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens hos respektive folkhögskola. Om avsteg från behörighetskraven görs ska detta dokumenteras. 

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.

Du som är behörig sökande kommer att bli kallad till en gruppintervju. Du får en personlig kallelse. Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning i förhållande till motsvarande svensk gymnasieutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar.  Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. Information hittar du här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!