Kursöversikt

Lärarassistent

Jobba med barn, ungdomar och unga vuxna i skolmiljö, vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 terminer,1 läsår

Ansök senast: Ansök senast 1 juni 2024

För dig

  • som vill arbeta i skolan med barn och ungdomar.
  • som vill vara ett stöd för elever och lärare både i och utanför klassrummet.
  • som är social och lösningsfokuserad.
  • som vill arbeta som lärarassistent eller t.ex. elevassistent, pedagogisk assistent eller resurspedagog.

Handledare

Personalbild

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Här erbjuder vi en bred utbildning som syftar till att förbereda dig på de många olika uppgifterna som en lärarassistent kan ha i yrkeslivet. Under året varvas studier med praktik på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser får du lära dig att skapa möjligheter för andra att lära sig och utvecklas. Genom att prova, erfara och reflektera skapar vi kunskap och kompetens att arbeta i skolan.

Tidigare deltagare som har gått kursen berättar också att de har fått goda möjligheter till personlig utveckling.

Högalids folkhögskola ingår i det nationella nätverket FLiS. En förening för folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en ettårig heltidskurs på eftergymnasial nivå motsvarande SEQF 5. Skolorna samverkar för att tydliggöra yrkeskunskaper, kompetenser och förmågor hos en lärarassistent. 

FliS

Kursinnehåll

Exempel på innehåll: Skolans organisation och uppdrag, Ledarskap, Pedagogik, lärande och utveckling, Beteende och socialt samspel, Anpassning och särskilt stöd, Kommunikation och konflikthantering, Dokumentation och administration, Yrkesrollen och Yrkeskunskap, Praktik

Cirka 25% av utbildningen består av praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun, även om det kan finnas möjlighet att praktisera i någon av kranskommunerna. Du får i mån av plats välja mellan olika skolformer från förskola upp till vuxenutbildning på gymnasienivå. Kursansvariga tilldelar dig en lämplig skola med önskad skolnivå, där du tilldelas en handledare som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Det huvudsakliga uppdraget är att samarbeta med lärare för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Arbetsuppgifterna varierar efter skolors behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och att agera samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får du ett utbildningsbevis med en personlig referens. För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen som helhet såväl som på enskilda delmoment och på praktiken. Därtill måste de arbetsuppgifter som ryms inom kursen vara genomförda med godkänt betyg.

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande, med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Det är möjligt att åberopa andra kompetenser än formell behörighet och i dessa fall gör vi en individuell bedömning av reell kompetens.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen gör vi även intervjuer där vi tar hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Ska skickas med ansökan

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser. Utdrag krävs ur belastningsregistret eftersom yrket innebär att arbeta inom verksamhet med barn och ungdomar. Information om att hämta ut ett utdrag finns här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis resekostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!