Kursöversikt

Allmän kurs – gymnasienivå

Läs in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå och få extra stöd för att klara dina ämnen.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

  • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
  • som vill ha extra tid för att klara dina ämnen
  • som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Handledare

Personalbild

Erik Lindrooz Sellgren

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu

Yvonne Wolski

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu
Personalbild

Anna Lilja

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu
Personalbild

Johan Klintberg

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs gymnasienivå vänder sig till dig som vill nå grundläggande behörighet för vidare studier. Dina personliga behov och förkunskaper bestämmer både studiernas innehåll och längd. Förutom innehåll som ger grundläggande behörigheter erbjuder vi ämnen som syftar till personlig utveckling och kreativitet. Vi erbjuder särskilt stöd till deltagare som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovana. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser så som specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Ämnen för att nå grundläggande behörighet: Svenska/Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5-6, Matematik 1a-c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religionskunskap 1, samt Naturkunskap 1a1

Kursen blandar gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen med inriktningstid, där vi genomför olika gemensamma projekt och där du har möjlighet få extra hjälp och stöd. Det går även att läsa upp till B-behörighet i exempelvis naturkunskap och samhällskunskap. Minst en lektion i veckan är tillval där vi erbjuder olika kurser som alla på skolan kan läsa efter intresse.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskola.

Antagningsvillkor

Vi ser helst att du har klarat grundskolan, men det kan gå bra även om något ämne fortfarande inte är godkänt.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!