Information om

Drogpolicy

Högalids folkhögskolas drogpolicy

Alkohol/drogförbud gäller skolans utemiljö och samtliga byggnader, inklusive internatrummen. Målsättningen med skolans regler gällande droger och alkohol är att skapa bästa möjliga arbets- och studiemiljö. Både kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att dessa regler efterlevs. Det sociala ansvaret för personer som eventuellt har eller haft alkohol- eller drogproblem ska respekteras.

Enligt gällande regler är det förbjudet

  • att använda alkohol/droger inom skolans område
  • att förvara eller införa alkohol/droger till skolan
  • att uppträda berusad/påverkad inom skolans område
  • att verka för att alkohol eller droger finns inom skolans område.

Skolan har en tydlig drogpolicy som du, genom att skriva under ett dokument i samband med kursstart, förbinder dig att följa.

Om rökning

Högalids folkhögskola förvaltas av Region Kalmar län och följer de riktlinjer som finns för all verksamhet inom Region Kalmar län.
Detta innebär att alla lokaler är rökfria, att rökning endast får ske på anvisad plats och att alla som vill ska få hjälp med att sluta röka.