Information om

Drogpolicy

Högalids folkhögskolas drogpolicy

 

Högalids folkhögskolas drogpolicy

Ett led i att erbjuda bästa möjliga studie- och arbetsmiljö är att ha totalt alkohol- och drogförbud inom hela skolans område, inklusive byggnader och internat. Kursdeltagare har tillsammans med personal ett gemensamt ansvar att skapa en trygg och säker studie- och arbetsmiljö. I det ingår ett socialt ansvar för att underlätta skolgången även för personer som har eller har haft alkohol- eller drogproblem. Därför är det viktigt att alla som verkar på skolan följer skolans regler.

Regler om alkohol och droger

Det är förbjudet att

  • använda alkohol/droger inom skolans område.
  • införa eller förvara alkohol/droger inom skolans område.
  • vara berusad/påverkad inom skolans område.
  • verka för att alkohol eller droger finns inom skolans område.

Misslyckande att efterfölja skolans regler gällande alkohol och droger kan leda till avstängning och/eller avskiljning. Vid skolstart måste alla deltagare skriva under ett dokument som förbinder dem att följa skolans drogpolicy.

Rökning

Högalids folkhögskola förvaltas av Region Kalmar län och följer de riktlinjer som finns för all verksamhet inom Region Kalmar län. Detta innebär att

  • alla lokaler är rökfria.
  • att rökning endast får ske på anvisad plats.
  • att alla som vill ska få hjälp med att sluta röka.