Information om

Kurstider/antagning

Kurstider och lov läsåret 2022-2023

Höstterminen: 15/8-16/12, 2022  –  Lov vecka 44
Vårterminen: 09/1-2/6, 2023  –  Lov vecka 8 och 15

Kurstider och lov läsåret 2023-2024

Höstterminen: 21/8 – 22/12, 2023  –  Lov vecka 44
Vårterminen: 8/1 – 31/5, 2024  –  Lov vecka 8 och 14

Information vid kursstart

Här kan du läsa vår broschyr:  ”Information vid kursstart”

Antagning

Ansökan via hemsidan är öppen hela vårterminen eller när kurser är möjliga att söka. Kursstart sker vanligtvis i augusti. När ansökan är registrerad är det kursansvarig lärare som fortsätter antagningsförfarandet och kontaktar sökande. Skolan skickar antagningsbesked via post och sökande behöver bekräfta sin plats i god tid före kursstart. Rutinerna för antagningsprocessen skiljer sig åt mellan kurserna. Se vad som gäller för varje kurs på respektive informationssida.

Inställd kurs

Om skolan av någon anledning inte kan genomföra någon kurs kommer kursdeltagarna att bli informerade i god tid före planerad kursstart. En påbörjad kurs genomförs dock alltid.