Information om

Kurstider/antagning

Kurstider och lov läsåret 2023-2024

Höstterminen: 21/8 – 22/12 –  Lov vecka 44
Vårterminen: 8/1 – 31/5 –  Lov vecka 8 och 14

Kurstider och lov läsåret 2024-2025

Höstterminen: 19/8 – 20/12 –  Lov vecka 44
Vårterminen: 7/1 – 30/5 –  Lov vecka 8 och 17

Information vid kursstart

Antagning

Normalt är ansökan öppen hela vårterminen. När ansökan är registrerad är det kursansvarig lärare som fortsätter antagningsförfarandet och kontaktar sökande. Skolan skickar antagningsbesked via post och sökande behöver bekräfta sin plats i god tid före kursstart, vilken vanligtvis är i augusti. Då rutinerna för antagningsprocessen skiljer sig åt mellan kurserna finns det mer information om vad som gäller på respektive informationssida.

Inställd kurs

Om skolan av någon anledning inte kan genomföra någon kurs kommer kursdeltagarna att bli informerade i god tid före planerad kursstart. En påbörjad kurs genomförs dock alltid.

Ledigheter

Mentor eller kursansvarig ansvarar för beviljande av ledighet. För ledighet i tre eller fler dagar krävs en formell ledighetsansökan, som hämtas på expeditionen. Vid självvald ledighet görs inga kostnadsavdrag.