Information om

Kurstider/antagning

Kurstider och lov läsåret 2021-2022

Höstterminen: 16/8-17/12, 2021
Vårterminen: 10/1-3/6, 2022

Lov: vecka 44, 2021 samt vecka 8 och 16, 2022

Kurstider och lov läsåret 2022-2023

Höstterminen: 15/8-16/12, 2022  –  Lov vecka 44
Vårterminen: 09/1-2/6, 2023  –  Lov vecka 8 och 15

Information vid kursstart

Här kan du läsa vår broschyr ”Information vid kursstart”

Antagning

Ansökan via hemsidan är öppen hela vårterminen eller när kurser är möjliga att söka. Kursstarter sker oftast i augusti. När din ansökan registrerats är det kursansvarig lärare som fortsätter antagningsförfarandet och därmed kontaktar dig. Antagningsbesked skickas via post och du förväntas bekräfta din plats. Rutinerna för antagningsprocessen skiljer sig åt mellan kurserna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurssida.

Inställd kurs

Om en kurs av någon anledning inte kan genomföras kommer kursdeltagaren att informeras muntligt och/eller skriftligt i förväg. En påbörjad kurs genomförs.