Information om

Högalids folkhögskolas deltagarstöd

Deltagarstöd

Deltagarstödet består av lärare, specialpedagoger, kurator och rektor. Deltagarstödet kan hjälpa deltagare att skapa goda möjligheter att nå sina studiemål, må bra och trivas på skolan.

Studierummet Supporten är en lugn miljö med studiero. Supporten är alltid öppen för den som vill ha en plats att studera i lugn och ro. Varje förmiddag finns det specialpedagoger och lärare på plats för deltagare som behöver extra stöd eller vill sikta på ett högre studieomdöme.

Deltagarstödet består av specialpedagogerna Camilla Slöjdare och David Lundquist, vår kurator Stina Nauclér och ett antal pedagoger.

Kontakta gärna Camilla eller David vid frågor om hjälp med studier. Om det istället finns andra frågor som kan påverka studiesituationen kan Stina hjälpa till med dem

Information

Tillsammans skapar vi på Högalid en miljö som väcker lust att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I vår trygga läromiljö får varje deltagare ett personligt bemötande. Här kan du ta del av hur vi på Högalid kan stötta dig som deltagare. Klicka på det ämne till höger som du är intresserad av för att läsa mer.

Internatgrupp är ett stöd för deltagarna genom att..

 • Ha boendevärdar på varje internat.
 • Skapa trygghet.
 • Se deltagarna och vara ett socialt stöd.
 • Organisera trivsamma aktiviteter.
 • Praktiskt stötta på internatet.

Konferens/Lokal/Kök är ett stöd för deltagaren genom att..

 • Se deltagaren.
 • Bemöta personligt.
 • Skapa trivsel.
 • Finnas tillgängliga.
 • Ge service.

Pedagogerna är ett stöd för deltagarna genom att..

 • Tillsammans med deltagaren jobba mot kunskapsmål och personliga mål.
 • Ge pedagogiska upplevelser.
 • Kartlägga och individanpassa undervisning.
 • Skapa struktur och rutiner.
 • Genomföra kontinuerliga uppföljningar.
 • Stötta mot självständighet.
 • Verka för acceptans och respekt på skolan.
 • Verka för värden som främjar demokrati, jämställdhet och integration.
 • Skapa relationer och genom personliga möten ge trygghet och uppmuntran.
 • Uppmärksamma ohälsa och främja hälsa.
 • Samverka med kollegor, myndigheter och nätverk.

Ledningen är ett stöd för deltagarna genom att..

 • Ge stöd utifrån studeranderättsliga frågor.
 • Ge stöd i frågor kring digital och fysisk tillgänglighet.

Supporten är ett stöd för deltagarna genom att..

 • Finnas öppen alla förmiddagar i veckan.
 • Ge hands-on stöd i studierna.
 • Stötta och följa upp individuella anpassningar och stöd.
 • Presentera hjälpmedel.
 • Ge information om studieteknik.
 • Samverka med pedagoger och deltagarstödsteamet.

Deltagarstödsteamet är ett stöd för deltagarna genom att..

 • Samverka specialpedagog/kurator/lärare/rektor.
 • Kartlägga behov genom t.ex. pedagogiska kartläggningar, hälsosamtal, läs- och skrivscreeningar.
 • Arbeta tvärprofessionellt på organisations-, grupp- och individnivå.
 • Arbeta övergripande med specialpedagogiska frågor.
 • Erbjuda enskilt samtalsstöd av kurator.
 • Erbjuda samtal och studiestöd av specialpedagog.
 • Erbjuda stöd och anpassningar.
 • Arbeta för att främja närvaro.

Administration och ekonomi är ett stöd för deltagarna genom att…

 • Ge stöd och vägleda deltagarna i studieekonomiska frågor.
 • Ge information och stötta i studiefrågor såsom CSN och studie- och yrkesvägledning.
 • Informera och ge stöd kring boendet på skolans internat.