Information om

Högalids folkhögskolas deltagarstöd

Deltagarstöd

Deltagarstödet består av lärare, specialpedagoger, kurator och rektor. Deltagarstödet kan hjälpa deltagare att skapa goda möjligheter att nå sina studiemål, må bra och trivas på skolan.

Studierummet Supporten är en lugn miljö med studiero. Supporten är alltid öppen för den som vill ha en plats att studera i lugn och ro. Varje förmiddag finns det specialpedagoger och lärare på plats för deltagare som behöver extra stöd eller vill sikta på ett högre studieomdöme.

Deltagarstödet består av specialpedagogerna Camilla Slöjdare och David Lundquist, vår kurator Stina Nauclér och ett antal pedagoger.

Kontakta gärna Camilla eller David vid frågor om hjälp med studier. Om det istället finns andra frågor som kan påverka studiesituationen kan Stina hjälpa till med dem

Information

Tillsammans skapar vi på Högalid en miljö som väcker lust att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I vår trygga läromiljö får varje deltagare ett personligt bemötande. Här kan du ta del av hur vi på Högalid kan stötta dig som deltagare. Klicka på det ämne till höger som du är intresserad av för att läsa mer.

Mentor & lärare

 • Hjälper dig att sätta mål med studierna
 • Ger handledning och stöd i studierna
 • Ger stöd med anpassningar av studierna
 • Skapar meningsfull, hanterbar och begriplig undervisning
 • Skapar trygghet genom gemenskap, strukturer och rutiner
 • Få hjälp att skapa ditt schema
 • Kontakta dina lärare

Skolledningen

Supporten

 • Öppet studierum
 • Specialpedagog på plats alla dagar 08:30-12:00
 • Få extra studiestöd
 • Få studietips
 • Få extra stöd med att skapa strukturer och rutiner för dina studier
 • Pröva, få och låna hjälpmedel
 • Kom med förslag till Supporten

Expeditionen

 • Få hjälp med studieekonomiska frågor
 • Fakturor från Högalid
 • Få hjälp med frågor som rör internatet
 • Få hjälp med intyg från Högalid
 • Få hjälp med ansökan till Högalid, taggar, sjukanmälan m.m.
 • Kontakta expeditionen

Internatet

 • Få hjälp med Wifi
 • Få svar på frågor om internatsregler
 • Få svar på frågor om brandsäkerhet
 • Få hjälp när något går sönder på rummet
 • Få hjälp med frågor om post
 • Få hjälp med taggar
 • Få svar på frågor om möbler
 • Få städtips
 • Få hjälp när du vill ha en gäst
 • Skicka felanmälan
 • Kontakta internatgruppen

Deltagarstödsteamet

Kök, städ och vaktmästeri