Kursöversikt

Medicinsk sekreterare

Kursen för dig som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården och vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 14 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 år

Ansök senast: 14 april 2023

För dig

  • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården
  • som vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi
  • som vill få kunskap inom administrativ verksamhet

Handledare

Annica Jonsson

072-4658223
annica.jonsson@hogalid.nu

Jonas Ahlberg

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu

Jimmy Lagesson

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu

Kursprofil

Under åren varvas studier på Högalids folkhögskola med praktik. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Utöver ordinarie kursinnehåll erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, temadagar, gästföreläsare och konserter. Skolan erbjuder möjligheter till aktiv fritid bland annat genom ett välutrustat gym, en gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.  Den studerande tar stort ansvar för sin utbildning. Utbildningen genomförs i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Utbildningen till medicinsk sekreterare innehåller följande delkurser fördelat över två år: Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.
I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Praktik

Syftet med praktiken är att den studerande ska omsätta och förankra sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken ger förståelse för, och kunskap i, dokument- och patientflöden inom vården. Den ger också färdigheter i patientrelaterad administration och kunskap om verksamhetens organisation.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Antagningsvillkor

Du ska ha grundläggande behörighet för högre studier. Mer information om grundläggande behörigheter hittar du här. Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare samt eventuell yrkeserfarenhet. Bifoga också referenser, kopior på dina betyg från gymnasiet samt eventuella intyg på utbildningar efter gymnasiet. Du som är behörig sökande kommer att få göra ett språktest och därefter bli kallad till antagningsträff/intervju vilket meddelas via mejl.

Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för en validering av dina utländska betyg. Denna validering bifogar du i din ansökan.

Följande datum gäller vt 2023:

14/4 Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda enligt instruktioner ovan för att behandlas. Krav är personligt brev samt tydliga betygskopior som visar grundläggande behörighet för högre studier.

21/4 Skriftlig inlämningsuppgift skickas ut via mail till behöriga sökande. Denna skall vara oss tillhanda senast 28/4. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 25/4 om mail ej nått dig. Är du ej behörig får du inget mail.

17/5 Urval sker utifrån inlämningsuppgiften och vissa kallas därefter till intervju. Information om detta når din mail detta datum. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 22/5 om mail ej nått dig.

7/6-9/6 Du som utifrån inlämningsuppgiften blivit kallad till intervju kommer till Högalids folkhögskola någon av dessa datum för en kortare skrivuppgift och intervju.

Intervjun genomförs anpassat utifrån restriktioner för Covid-19.

9/6 Urval sker utifrån intervjuer och skrivuppgift. Information om antagen, reserv eller ej antagen skickas till din mail detta datum. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 14/6 om mail ej nått dig. Är du antagen eller reserv ska du bekräfta din plats enligt instruktioner i besked.

Om du återkopplar efter något av ovanstående datum ser vi inte din ansökan som komplett längre och du får därmed ansöka igen kommande läsår.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!