Kursöversikt

Medicinsk sekreterare

Få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi, så att du kan jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 år

Ansök senast: Ansök senast 14 april 2024

För dig

 • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården
 • som vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi
 • som vill få kunskap inom administrativ verksamhet

Handledare

Jonas Ahlberg

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu

Jimmy Lagesson

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu

Christine Fehling

072-4658223
christine.fehling@hogalid.nu

Kursprofil

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Den här kursen varvar studier med praktik, för att ge de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Deltagarna får ett stort eget ansvar för sin utbildning. Utbildningen sker i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

Kursinnehåll

Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.

I kursen får du nödvändig kunskap om det administrativa arbetet och vilka lagar och regler som gäller för medicinska sekreterare. Vi fokuserar även på de medicinska kunskaper som krävs för att du ska kunna utföra ett korrekt och patientsäkert arbete.

20% av kursen består av praktik. Syftet är att du ska omsätta och förankra dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken ska ge dig förståelse för, och kunskap i, dokument- och patientflöden inom vården. Den ska också ge dig färdigheter i patientrelaterad administration och kunskap om verksamhetens organisation. Praktiken är förlagd till två dagar i veckan med start efter höstlovet termin 1. Övrig tid är det vanliga skoldagar med undervisning.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen, samt att alla kurser är genomförda med godkänt betyg.

Ämnen/kurser

 • Anatomi/fysiologi/sjukdomslära
 • Svenska
 • Vårdengelska
 • Farmakologi
 • Medicinsk dokumentation
 • Arbetspsykologi
 • IT
 • Vårdjuridik
 • Första hjälpen mental ohälsa
 • Kommunikation och bemötande
 • Vårdekonomi
 • Fördjupningsarbete
 • Praktik

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen med grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen genomför vi även språktest och intervjuer där vi tar hänsyn till lämplighet för yrket.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Tider för ansökning hittar du här

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis reskostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!