Information om

Sjukanmälan

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras varje dag innan 08.30. Läkarintyg krävs efter en veckas frånvaro.

Kostavdrag gäller från den tredje frånvarodagen. För internatdeltagare gäller avdrag enbart om man vistas på annan plats än på skolan under sjukdomen. Om du vill begära kostnadsavdrag vid sjukdom eller vård av barn fyller du i en ansökan som hämtas på expeditionen.

Telefon: 0480-844 80

Mejl: kontakt@hogalid.nu

SMS: 070-397 60 51.