Kursöversikt

Svenska i vården

Kurs för dig som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land och behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast:

För dig

  • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
  • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
  • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Jacqueline Doohan

0480 - 845 66
jacqueline.doohan@regionkalmar.se

Per-Gunnar Kramer

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursinnehåll

För att snabbare kunna få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen erbjuder två av Region Kalmar läns folkhögskolor en kurs i sjukvårdssvenska. Vid avslutad kurs erhålls ett intyg i Sva3, vilket motsvarar Swedex C1-nivå, men ger bättre möjlighet att fortbilda sig vid svenska universitet och högskolor.

Tre dagar i veckan ägnas åt språkstudier i skolan och två dagar ägnas åt praktik på hälsocentral eller sjukvårdsklinik.

Utbildningen pågår till dess att språkkunskaperna är tillräckliga för att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet.

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar” säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del.

Läs mer på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Ansökan sker via handläggare Jacqueline Doohan, på Region Kalmar län.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar endast för kost och service. För mer information: kontakta kursansvarig.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Välkommen du också!