Kursöversikt

Svenska i vården

Läs in dina kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast: Löpande antagning

För dig

  • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
  • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
  • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Per-Gunnar Kramer

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Svenska i vården ger utländsk vårdpersonal möjlighet att snabbare kunna få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. Både Högalids folkhögskola och Vimmerby folkhögskola erbjuder kursen.

Måndag och tisdag är deltagarna ute i verksamheten, för att få möjlighet att använda språket i sin profession. Onsdag-fredag består av lektioner på skolan.

Utbildningen pågår till dess att den enskilde deltagaren har uppnått kunskaper motsvarande Svenska som andraspråk 3.

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar”, säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del i utbildningen.

Läs mer på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Kursinnehåll

I kursen tränar deltagarna svenska som andraspråk motsvarande gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 1-3. Vi blandar grammatik, med läs- och hörförståelse och textuppbyggnad, samt olika sätt att träna upp talet och konversationsförmågan. Vi använder både läroböcker, autentiska texter, radio- och tv-program, ofta med fokus på vård- och hälsofrågor.

Måndag och tisdag innebär arbete eller praktik på hälsocentral alternativt sjukvårdsklinik. Där får deltagarna träna på svenskan i yrkeslivet. I samband med det tilldelas de en lokal handledare som följer deras utveckling både vad det gäller språket och professionen.

Onsdag-fredag ger vi språklektioner på skolan.

Antagningsvillkor

Godkänt betyg motsvarande Swedex, nivå B2.
Ansökan sker via HR-avdelningen på Region Kalmar län. Länk hittar du här ← https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/vardutbildad-utomlands/

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett intyg i Sva3, vilket motsvarar Swedex C1, men ger möjlighet att studera på högskolenivå i Sverige.

Kostnader

Regionen bekostar utbildningen.

Välkommen du också!