Information om

Skolpresentation

Skolpresentation

Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Det ger möjlighet till att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Detta gör att vi kan skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra deltagare är berikande och utvecklande.

Vi har en tydlig profil mot allmänna kurser, med olika innehåll och på olika nivåer, från grundläggande svenskundervisning till gymnasiestudier med möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare studier.

Vi har i över 35 år bedrivit utbildning för deltagare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Våra särskilda kurser ger stora möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier inom musik.

Vi eftersträvar att vara en skola som genomsyras av en samlad syn på hälsa där vi ser individen ur ett helhetsperspektiv. Detta märks i vårt kursutbud, men också genom olika aktiviteter som genomförs kontinuerligt. Utöver ordinarie kursverksamhet erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, gästföreläsare, konserter med mera. Skolan erbjuder flera möjligheter till aktiv fritid bland annat genom ett välutrustat gym och tillgång till egen gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.

Grunden för lärandet utgörs av deltagarnas kunskaper, erfarenheter, värderingar och utbildningsbehov. Klicka på länken för att läsa mer om vad en folkhögskola är.

På Högalids folkhögskola finns bärbara datorer i de flesta klassrum för att möjliggöra digital tillgänglighet. Lärarna använder plattformen Google Classroom för uppgifter och information vilket förenklar inlämningar och underlättar för deltagarna att kunna få en tydlig struktur i studierna. Förutom Google Classroom använder skolan andra appar som också ingår i G Suite For Education. Några exempel är Dokument, Gmail, Drive, Presentationer och Meet.

Skolan har en tydlig drogpolicy, mer info om denna finns bara ett klick bort: Högalids drogpolicy

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen här. För boende på skolans internat rekommenderas att deltagaren tecknar en hemförsäkring som täcker förlust och skada av lös egendom.

Högalids Kamratförbund finns också för de som vill ha kontakt med skolan efter sin studietid: Kamratförbundet

Kurserna kännetecknas av

• att deltagaren står i centrum
• att alla personalgrupper ingår i skolans pedagogiska miljö
• grundläggande demokratiska värden i verksamhet och arbetssätt
• att verksamheten relateras till nationella och internationella frågor.