Information om

Skolpresentation

Skolpresentation

Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Bredden ger möjlighet att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar, vilket i sin tur gör att vi kan skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra deltagare är berikande och utvecklande och en viktig del av studietiden.

Vi har en tydlig profil mot allmänna kurser med olika innehåll och på olika nivåer, från grundläggande svenskundervisning till gymnasiestudier med möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare studier. 

Vi har också i över 35 år bedrivit utbildning för deltagare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Vi har dessutom särskilda kurser för den som vill studera musik, i form av livespelningar, sångteknik eller fördjupa sina kunskaper inom något instrument. Kurserna ger en bra grund för vidare studier inom musik.

Vi erbjuder även ett antal olika profilkurser som ger goda möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden inom en blandning av olika yrkesområden.

Vårt mål är att vara en skola med en helhetssyn på hälsa och välmående, vilket syns både i vårt kursutbud och i olika skolaktiviteter. Skolan erbjuder kultur- och friluftsaktiviteter, konserter och gästföreläsare inom olika områden och mycket mer. Därtill har skolan ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal, bastu och stora grönområden. I närheten finns även motionsspår/strövområde för den som vill ta sig ut.

Grunden för lärandet utgörs av deltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter, värderingar och utbildningsbehov. Mer information om vad folkhögskola är hittar du här.

På Högalids folkhögskola finns bärbara datorer för att möjliggöra digital tillgänglighet. Våra pedagoger använder plattformen G Suite For Education för att underlätta och anpassa undervisningen efter deltagarna. Google Classroom är den centrala punkten för uppgifter och information vilket ger en tydlig struktur i studierna och möjlighet att se vilka uppgifter som är färdiga och vilka som behöver lämnas in.

Information om skolans drogpolicy finns här.

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen  här (PDF-fil). För boende på skolans internat är det rekommenderat teckna en hemförsäkring som täcker förlust och skada av lös egendom.

Högalids Kamratförbund finns också för de som vill ha kontakt med skolan efter sin studietid: Kamratförbundet

 

Kurserna kännetecknas av

  • att deltagaren står i centrum
  • att verksamheten relateras till nationella och internationella frågor
  • att alla personalgrupper ingår i skolans pedagogiska miljö
  • grundläggande demokratiska värden i verksamhet och arbetssätt.