Information om

Skolpresentation

Skolpresentation

Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Bredden ger möjlighet att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Det gör i sin tur att vi kan skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra deltagare är berikande och utvecklande.

Vi har en tydlig profil mot allmänna kurser, med olika innehåll och på olika nivåer, från grundläggande svenskundervisning till gymnasiestudier med möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare studier. 

Vi har också i över 35 år bedrivit utbildning för deltagare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Vi har dessutom särskilda kurser för den som vill studera musik, i form av liveuppträdanden, sångteknik eller fördjupa dina kunskaper inom något instrument. Kurserna ger en bra grund för vidare studier inom musik.

Vi erbjuder även profilkurser som ger goda möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden inom en blandning av olika yrkesområden.

Vårt mål är att vara en skola med en helhetssyn på hälsa. Hälsa märks därför både i vårt kursutbud och i olika skolaktiviteter. Skolan erbjuder kultur- och friluftsaktiviteter, konserter och gästföreläsare inom olika områden och mycket mer. Skolan har ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal, bastu och stora grönområden samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.

Grunden för lärandet utgörs av deltagarnas kunskaper, erfarenheter, värderingar och utbildningsbehov. Klicka på länken för att läsa mer om vad en folkhögskola är.

På Högalids folkhögskola finns bärbara datorer i de flesta klassrum för att möjliggöra digital tillgänglighet. Lärarna använder plattformen G Suite For Education för att underlätta och anpassa undervisningen efter deltagarna. Google Classroom är den centrala punkten för uppgifter och information vilket ger en tydlig struktur i studierna och möjlighet att se vilka uppgifter som är färdiga och vilka som behöver lämnas in.

Information om skolans drogpolicy finns: här

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Läs mer om försäkringen här (PDF-fil) För boende på skolans internat rekommenderas att deltagaren tecknar en hemförsäkring som täcker förlust och skada av lös egendom.

Högalids Kamratförbund finns också för de som vill ha kontakt med skolan efter sin studietid: Kamratförbundet

Kurserna kännetecknas av

• att deltagaren står i centrum
• att alla personalgrupper ingår i skolans pedagogiska miljö
• grundläggande demokratiska värden i verksamhet och arbetssätt
• att verksamheten relateras till nationella och internationella frågor.