Kursöversikt

Svenska för akademiker

Kursen riktar sig till dig som lyder under massflyktningsdirektivet, har en utländsk akademisk utbildning (gärna inom hälso- och sjukvård) och är bosatt i Kalmar län.

Syftet med språkkursen är att du ska gå från nybörjare till grundnivå i svenska språket.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Akademisk utbildning. Inga förkunskaper i svenska språket krävs, dock är det en fördel att ha vissa kunskaper i engelska

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast: 1 aug 2023

För dig

 • som har en utländsk akademisk examen och lyder under massflyktsdirektivet samt bor i Kalmar Län
 • som vill studera svenska i en hög takt
 • som på sikt vill kunna arbeta med ditt akademiska yrke i Sverige

Handledare

Personalbild

Anna Runberger

072-4629750
anna.runberger@hogalid.nu

­

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Svenska för akademiker i Regionen är en intensivkurs på nybörjarnivå för akademiker med utländsk bakgrund och utbildning. Kursen ställer höga krav på möjlighet att studera, studieteknik och motivation, eftersom tempot är högt.

Syftet med kursen är att deltagarna ska tillägna sig språkkunskaper för att antingen studera vidare med målet att nå svensk yrkeslegitimation, eller arbeta inom regionen.

För att söka vissa jobb inom Region Kalmar Län, som till exempel läkare eller sjuksköterska, kräver regionen svensk yrkeslegitimation, kunskaper i svenska språket som motsvarar Swedex nivå pC1 och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

En viktig del av utbildningen är att deltagarna är med och påverkar innehållet och formen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från deltagarnas kunskaper, erfarenheter, och behov.

Läs mer på Regionens hemsida nedan!

Kursinnehåll

I kursen tränar deltagarna på svenska som andraspråk utifrån nybörjarnivå. Vi använder läroböcker, autentiska texter, radio- och tv-program. Deltagarna lär sig både det svenska språket och om det svenska samhället.

Vi tränar och utvecklar både vardagsspråket och yrkesspråket under varierande former, både på skolan och genom studiebesök. Det kan även ges möjlighet att kombinera studierna med språkpraktik inom regionen.

Efter avslutad kurs finns möjlighet att ansöka till vår utbildning Svenska i vården.

Antagningsvillkor

Akademisk utbildning. Inga förkunskaper i svenska språket krävs, dock är det en fördel att ha vissa kunskaper i engelska.

Kursen riktar sig till dig som lyder under massflyktningsdirektivet, har en utländsk akademisk utbildning (gärna inom hälso- och sjukvård) och är bosatt i Kalmar län.

Syftet med språkkursen är att du ska gå från nybörjare till grundnivå i svenska språket. https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett intyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, motsvarande Swedex B2.

Efter avklarad kurs finns möjlighet att ansöka till vår utbildning Svenska i vården.

Kostnader

Regionen bekostar utbildningen.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Svenska i vården

Läs in dina kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast: Löpande antagning

För dig

 • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
 • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
 • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Per-Gunnar Kramer

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Svenska i vården ger utländsk vårdpersonal möjlighet att snabbare kunna få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. Både Högalids folkhögskola och Vimmerby folkhögskola erbjuder kursen.

Måndag och tisdag är deltagarna ute i verksamheten, för att få möjlighet att använda språket i sin profession. Onsdag-fredag består av lektioner på skolan.

Utbildningen pågår till dess att den enskilde deltagaren har uppnått kunskaper motsvarande Svenska som andraspråk 3.

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar”, säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del i utbildningen.

Läs mer på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Kursinnehåll

I kursen tränar deltagarna svenska som andraspråk motsvarande gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 1-3. Vi blandar grammatik, med läs- och hörförståelse och textuppbyggnad, samt olika sätt att träna upp talet och konversationsförmågan. Vi använder både läroböcker, autentiska texter, radio- och tv-program, ofta med fokus på vård- och hälsofrågor.

Måndag och tisdag innebär arbete eller praktik på hälsocentral alternativt sjukvårdsklinik. Där får deltagarna träna på svenskan i yrkeslivet. I samband med det tilldelas de en lokal handledare som följer deras utveckling både vad det gäller språket och professionen.

Onsdag-fredag ger vi språklektioner på skolan.

Antagningsvillkor

Godkänt betyg motsvarande Swedex, nivå B2.
Ansökan sker via HR-avdelningen på Region Kalmar län. Länk hittar du här ← https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/vardutbildad-utomlands/

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett intyg i Sva3, vilket motsvarar Swedex C1, men ger möjlighet att studera på högskolenivå i Sverige.

Kostnader

Regionen bekostar utbildningen.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Lärarassistent

Jobba med barn, ungdomar och unga vuxna i skolmiljö, var ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 terminer,1 läsår

Ansök senast: Stängd

För dig

 • som vill jobba med barn, ungdomar och unga vuxna i skolmiljö
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
 • som är social och lösningsfokuserad, initiativrik och strukturerad

Handledare

Personalbild

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Lärarassistent är en bred utbildning som syftar till att förbereda deltagarna på de många olika uppgifterna som en lärarassistent kan ha i yrkeslivet. Under året varvas studier med praktik på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser får deltagarna lära sig att skapa möjligheter för andra att lära sig och utvecklas. Genom att prova, erfara och reflektera skapar vi kunskap och kompetens att arbeta i skolan.

Tidigare deltagare som har gått kursen berättar också att de har fått goda möjligheter till personlig utveckling.

Högalids folkhögskola ingår i det nationella nätverket FLiS – Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan, och därför utgår utbildningen från dess ramverk. FLiS är en ideell förening där medlemmarna är folkhögskolor som bedriver lärarassistentutbildningar.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll: Skolans organisation och uppdrag, Ledarskap, Pedagogik, lärande och utveckling, Beteende och socialt samspel, Anpassning och särskilt stöd, Kommunikation och konflikthantering, Dokumentation och administration, Yrkesrollen och Yrkeskunskap, Praktik

Cirka 25% av utbildningen består av praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun, även om det kan finnas möjlighet att praktisera i någon av kranskommunerna. Deltagarna får i mån av plats välja mellan olika skolformer från förskola upp till vuxenutbildning på gymnasienivå. Kursansvariga deltagarna på en lämplig skola med önskad skolnivå, där de tilldelas en handledare som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Det huvudsakliga uppdraget är att samarbeta med lärare för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Arbetsuppgifterna varierar efter skolors behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och att agera samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett utbildningsbevis med en personlig referens. För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen som helhet såväl som på enskilda delmoment och på praktiken. Därtill måste de arbetsuppgifter som ryms inom kursen vara genomförda med godkänt betyg.

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande, med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Det är möjligt att åberopa andra kompetenser än formell behörighet och i dessa fall gör vi en individuell bedömning av reell kompetens.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen gör vi även intervjuer där vi tar hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser. Därtill kräver vi ett utdrag ur belastningsregistret, eftersom yrket innebär att jobba inom verksamhet med barn och ungdomar. Information om att hämta ut ett utdrag finns här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis resekostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 8/1 2024

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8/10 2023

För dig

 • som vill sjunga halvtid, på distans och ett par digitala träffar, i en termin 
 • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång på distans handlar om att utveckla sin sång under en termin. Den är indelad i olika moment där varje moment pågår under två veckor. Deltagarna övar själva och redovisning sker i form av filminspelningar och skriftliga reflektioner. Under kursens gång genomförs ett par digitala träffar via Google Meet. Övrig återkoppling sker via skrift eller film via Google Classroom

Kursinnehåll

Inledningsuppgift, övning inom olika röstkvalitéer och avslutningsuppgift

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar sex olika röstkvalitéer där varje kvalité är ett delmoment. Kursen inleds med en digital träff i Google Meet för introduktion av kursen och där deltagarna får presentera sig själva och sin sångröst. Kursen avslutas på samma sätt med en digital träff i Google Meet där deltagarna får redovisa sin avslutande uppgift vars syfte är att prova att använda de olika röstkvalitéerna i en sång. Övrigt kursinnehåll och återkoppling sker via Google Classroom

Under kursens gång utmanas också deltagarna i sitt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång, utifrån den förvärvade kunskap deltagaren får genom kursen. Varje deltagare arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen. Mer information om sångteknik enligt Jo Estill hittar du här.

Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor, där vi arbetar två veckor med varje röstkvalité, plus inlednings- och avslutningsuppgift.

 

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Sång & komp årskurs 2

Som gått Sång & komp årskurs 1, eller motsvarande och vill fördjupa ditt kunnande inom sång & komp tillsammans med andra

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 17 augusti 2020

Antagningsträffar: Sker digitalt, information om när kommer efter du ansökt

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 20 aug 2023, antagning sker därefter i mån av plats.

För dig

 • som gått Sång & komp årskurs 1, eller motsvarande
 • som vill sjunga på heltid eller deltid i ett år
 • som vill fördjupa ditt kunnande inom sång & komp tillsammans med andra.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Sara Danheden

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Årskurs ett och två följer samma teman under året. Årskurserna har flera av veckans lektioner tillsammans men deltagarna har olika uppgifter och fokus.

I årskurs 2 väljer du, inom kursens olika teman, repertoar och uppgifter som behövs för att nå dina mål efter Högalids Folkhögskola.

Dina mål kan till exempel vara att arbeta som körledare eller trubadur. Det kan vara att söka musikhögskolor eller andra musikutbildningar. Det kan också vara att öka din allmänna kunskap inom sång och musik för att investera i en aktiv fritid där sång & komp är en självklarhet.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Här kan du läsa mer om årskurs 1.

Temaperioder årskurs 2

Så fungerar rösten: Du fördjupar din kunskap i en eller flera valda sångtekniker.
Julperiod: Du gör julkonserter tillsammans med klasskamraterna
och åk 1.
Musikalisk fördjupning: Du genomför ett individuellt fördjupningsarbete med inriktning mot vad du tänker dig att göra efter åk 2.
Att leda sång: Du övar på att vara körledare för åk 2 som i detta tema blir en egen vokalgrupp. Med hjälp av huvudläraren i sång leder du masterclass i solosång med åk 1.
Avslutningskonsert: Din klass gör en konsert tillsammans på offentlig plats i regionen.

Du har praktik i samband med höstlov, sportlov och påsklov samt en dag i veckan i 6 veckor per termin. I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Antagningsvillkor

Endast du som genomfört åk 1 eller motsvarande kan söka åk 2. När din ansökan nått oss kommer du att bli kallad till ansökningsträff här på skolan den 9 maj eller den 16 maj 2020.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader

Välkommen du också!

Kursöversikt

Seniorkurs

Fortsätt att lära nytt och träffa andra pensionärer i en liknande situation. Ett livslångt lärande!

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 31 aug 2023

Ansökan: Kontakta skolans expedition

Kursdagar: Torsdagar eller fredagar

Ansök senast: 13 juni 2023

För dig

 • som vill berika dina kunskaper inom olika områden
 • som vill ta del av en stimulerande, allmänbildande och trivsam kurs
 • som vill ta del av allt det folkhögskolan erbjuder.

Handledare

Personalbild

Stina Björkman

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu

Staffan Saxin

072-7201104
staffan.saxin@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Våra seniorkurser vänder sig till pensionärer och sjukpensionärer, som önskar träffa andra och samtidigt lära nytt. Vi bjuder på en berikande kurstid där deltagarnas egna erfarenheter och kunnande är en resurs i kursen.

Kursen har två olika inriktningar: Bild och form samt Natur, kultur och foto. Båda utgår från deltagarnas intressen och förkunskaper och vi anpassar innehållet efter deltagarnas intressen.

Kursinnehåll – du kan välja mellan olika ämnesområden

Bild och form

Bild och form i skolans ateljé innebär skapande i olika material och med hjälp av olika verktyg, inom keramik, måleri, teckning och tryck.

Bild och form består av femton kurstillfällen med träffar en dag i veckan, antingen torsdagar eller fredagar.

 

Natur, kultur och foto

Natur, kultur och foto handlar om att, få kunskap om, och uppleva natur och kultur i olika former utifrån studiebesök, utflykter och teori. Högalids folkhögskola har närhet till många unika naturområden och vi använder oss av skolans buss och bil för att uppleva dessa. Deltagarna har möjlighet att påverka vilka platser de vill besöka. Under exkursionerna finns det goda möjligheter att ta med sig kameran.

Under kursen kommer vi även att prata om kamerans grunder och hur inställningar, ljus och positionering påverkar slutresultatet. Under kursen kommer vi främst att fokusera på fotografering med mobiltelefoner, men om ni vill använda egna systemkameror går det bra. Enklare bildredigering ingår också.

Natur, kultur och foto består av femton kurstillfällen förlagda till fredagarna.

Antagningsvillkor

Ansökan sker via skolans ansökningsformulär. Klicka på ”Ansök nu” högre upp på den här sidan. Under önskemål kan du ange om du föredrar torsdag eller fredag som kursdag för Bild och form. Vid antagningen prioriterar vi nya sökande som inte tidigare har studerat på vår Seniorkurs eller som studerat enstaka terminer. Om antalet sökande är större än antalet platser vi kan erbjuda sker urval genom lottning.

Kontakt

E-post: kontakt@hogalid.nu

Telefon: 0480-844 80

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för 900kr i serviceavgift. Mer information ges i samband med antagningsintervjun.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som deltagarna själva är med och skapar.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Ansök senast: Ansökan är stängd

För dig

 • som har gått anpassad skola/gymnasiesärskolan
 • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
 • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Caroline Ranefjord

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Personalbild

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål. Baskursen erbjuder deltagarna möjlighet till nya upplevelser med stora möjligheter att vara med och påverka skolgången och växa som människa. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Skolans arbetssätt ger också bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende.

Det är möjligt gå kursen i tre år. Undervisningen sker både i helklass och i blandade grupper. Vi erbjuder samtidigt individuellt stödmaterial.

Internatet ger möjlighet att ta det första steget mot ett eget boende. Fritidsassistenterna är ett stöd i deltagarnas process att lära sig tvätta och städa. Baskursens internatdeltagare ansvarar även för skolans café, tillsammans med fritidsassistenterna, vilket ger ytterligare möjlighet att växa och lära sig ansvar.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid är variationsrika och stimulerande. Lektionsformen anpassas efter individens och gruppens intressen, förutsättningar och behov. 

Kursen har temastudier som kan pågå kortare eller längre perioder, med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på innehåll i temastudierna är vardagsekonomi, svenska, hållbar livsstil och samhällsorientering. På schemat har vi också livskunskap, hälsa, musik, bild & form och drama. Dessutom är fritidsassistenterna med och erbjuder möjligheter för deltagarna att skapa en aktiv och betydelsefull fritid.

Pedagoghund

Läsåret 2023-2024 arbetar en av våra pedagoger med en pedagoghund som ska inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.
Kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu, vid frågor om arbetet med pedagoghund.

Inriktningar

Deltagarna önskar en inriktning att fördjupa sig i, antingen Musik eller Bild & form.

Musikinriktningen erbjuder möjlighet att skapa musik, göra musikvideo, spela i band, sjunga solo eller i grupp och gå på studiebesök och konsert.

Bild & form-inriktningen ger möjlighet att arbeta i olika material. Fokus ligger på att prova sig fram och hitta nya uttryckssätt, till exempel i keramik, kol, akvarell, enkla trycktekniker eller med kamera som redskap.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Praktik

Tredje året får deltagarna möjlighet att göra praktik.

Boende och fritid på internatet för Baskursens deltagare

Boende

Att ha eget boende på skolan kan vara första steget till att flytta hemifrån. Fritidsassistenterna finns tillgängliga från morgon till kväll, måndag till torsdag. På fredagar finns de tillgängliga dagtid.

Skolans internat erbjuder korridorboende med egen dusch och toalett. I anslutning till korridoren finns ett dagrum med TV och ett fullt utrustat kök.

Internatet har tillgång till tvättstuga, torkrum och städutrustning. Tillsammans med fritidsassistenterna får deltagarna stöd i att lära sig att tvätta och städa.

Frukost, lunch och kvällsmat äter deltagarna i skolans matsal tillsammans med övriga på skolan.

Fritid

Tillsammans med fritidsassistenterna och sina klasskamrater har deltagarna möjlighet att skapa en aktiv och och betydelsefull fritid.

Baskursen ansvarar för caféverksamheten tillsammans med fritidsassistenterna. Till cafét är alla skolans deltagare välkomna.

Tre gånger/termin erbjuder fritidsassistenterna stanna-helger med matlagning och olika aktiviteter.

På skolan finns ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal och bastu.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Om antalet sökande är större än antal platser vi kan erbjuda sker det ett urval. Det urvalet baseras på en bedömning av ovanstående färdigheter för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån Baskursens strävansmål. I antagningsprocessen tas även hänsyn till hur väl individens förväntningar överensstämmer med kursens mål samt till gruppen sammansättning.

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 0480-844 80.
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.Välkommen du också!

Kursöversikt

Sång & komp

Utveckla din sång och lär dig mer om komp. I kursen sång & komp erbjuds musikalisk utveckling inom sång och ackompanjemang.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart:

Ansökan:

Antagningsträffar: Mer information om antagningsträff ges av kursansvarig Karin Petersson efter att ansökan nått oss.

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast:

För dig

 • som söker en inspirerande och mångsidig sångutbildning i en dynamisk och inkluderande lärandemiljö
 • som vill få verktyg att driva din egen musikaliska utveckling framåt
 • som vill få förståelse för din egen röst och dess potential

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Sara Danheden

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång & komp erbjuder musikalisk utveckling inom sång och ackompanjemang. Genom workshops, övningar, praktisk röstteori och individuell handledning inför gruppen får deltagarna kunskap om rösten och dess möjligheter. Vi arbetar med solo och gruppsång inom ett brett spektrum av genrer och kulturer såsom pop, jazz, musikal och visa. I kursen ingår även träning i att ackompanjera både sig själv själv och sina klasskamrater med valt ackordinstrument.

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar för utveckling genom loggbok, övning och förberedelse inför varje lektion.

Årskurs ett och två följer samma teman under året och har flera av veckans lektioner tillsammans men deltagarna har olika uppgifter och fokus. Läs mer under under ”Temaperioder årskurs 1” respektive ”Temaperioder årskurs 2 här.

Kursinnehåll

Solosång, stämsång, röstteori, vokalensemble, ackordinstrument, kör och musikteori.

Kursen är uppbyggd av flera olika moment. Med hjälp av praktiska övningar och föreläsningar lär sig deltagarna om röstanvändning och träning för att förebygga felanvändning och skador. Deltagarna får öva sig på solosång och vokal improvisation såväl som att anpassa rösten till gruppens gemensamma klang. Utöver vokal träning får deltagarna även arbeta med mikrofonteknik, att tyda notbilder för flerstämmig gruppsång, skriva egna arrangemang, skapa scenisk medvetenhet och att ackompanjera med instrument.

I utbildningen ingår även gästlärare och konsertbesök, för att ge nya infallsvinklar och inspiration.

Läs mer om kursens innehåll här.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

 

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Musik på scen

Det snabbaste, mest effektiva och roligaste sättet att bli en bättre musiker är att stå på scen. Den här kursen handlar om att repetera, turnera och uppträda inför livepublik.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023, kursen är två terminer.

Antagningsträffar: Inte i nuläget, återkommer med besked om det ändrar sig.

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Stängd, öppnar åter januari 2024

För dig

 • som har en stor passion att framföra livemusik

 • som vill uppleva att uppträda med ett tight och välrepat band inför en publik

 • som vill uppleva att turnera

Handledare

Rob Easley

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Musik på scen erbjuder en möjlighet att prova hur det är att uppträda på scen och att utvecklas tillsammans med andra, i sceniska musikprojekt. Vår ambition är att kursen ska ge deltagarna säkerhet och förmåga att musicera inför publik och att fungera som både ledare och musiker i olika sammanhang.

Kursen har inte som mål att vara direkt förberedande för musikhögskola. Däremot ger vi respons och information om krav för att studera vidare. Även om vi inte jobbar mot direkta ansökningsprov till en musikhögskola, ger vår kurs värdefulla kunskaper för livet och fortsatta studier.

Kursinnehåll

Ensemblespel, Föreläsningar om musikbranschen, STIM och starta företag, Improvisation, Låtskrivning, Musikteori, Rytm och sång, Teknik, Övningsmetodik

Kursen är uppbyggd av flera olika ämnen med stort fokus på praktisk arbete. En stor del av tiden ägnas åt projektarbete i olika former. Förra året jobbade vi exempelvis med musikcafé, konserter och musikteater. 

Gästföreläsare gör besök med workshops och föreläsningar. Genom praktisk erfarenhet och reflektion får deltagarna träna på förmågan att i grupp formulera och arbeta mot gemensamma mål.

Målet med kursen är att ge möjlighet till en kreativ musikalisk utveckling samtidigt som kursen ger en inblick i och förståelse för sceniskt arbete.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande.

Erfarenhet av att ha spelat i grupp och arbetat projektinriktat är meriterande.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv och din musikaliska bakgrund. Vi behöver också en antagningsfilm i form av videofil eller en länk där du musicerar. I urvalsprocessen genomför vi även en telefonintervju före antagningen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Medicinsk sekreterare

Få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi, så att du kan jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd, öppnar åter januari 2024

För dig

 • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården
 • som vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi
 • som vill få kunskap inom administrativ verksamhet

Handledare

Jonas Ahlberg

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu

Jimmy Lagesson

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu

Camilla Österström Qvarnkullen

072-4658223
camilla.qvarnkullen@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Den här kursen varvar studier med praktik, för att ge de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Deltagarna får ett stort eget ansvar för sin utbildning. Utbildningen sker i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

Kursinnehåll

Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.

I kursen får deltagarna nödvändig kunskap om det administrativa arbetet och vilka lagar och regler som gäller för medicinska sekreterare. Vi fokuserar även på de medicinska kunskaper som krävs för att göra ett korrekt och patientsäkert arbete.

20% av kursen består av praktik. Syftet är att deltagarna ska omsätta och förankra sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken ger förståelse för, och kunskap i, dokument- och patientflöden inom vården. Den ger också färdigheter i patientrelaterad administration och kunskap om verksamhetens organisation. Praktiken är förlagd till två dagar i veckan med start efter höstlovet termin 1. Övrig tid är det vanliga skoldagar med undervisning.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen, samt att alla kurser är genomförda med godkänt betyg.

Ämnen/kurser

 • Anatomi/fysiologi/sjukdomslära
 • Svenska
 • Vårdengelska
 • Farmakologi
 • Medicinsk dokumentation
 • Arbetspsykologi
 • IT
 • Vårdjuridik
 • Första hjälpen mental ohälsa
 • Kommunikation och bemötande
 • Vårdekonomi
 • Fördjupningsarbete
 • Praktik

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen med grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen genomför vi även språktest och intervjuer där vi tar hänsyn till lämplighet för yrket.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Tider för ansökning hittar du här

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis reskostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!