Kursöversikt

Musikkurser

På Högalids folkhögskola i Kalmar får varje deltagare ett personligt bemötande och möjlighet att utmana sig själv i en trygg lärmiljö. Fördjupa ett musikintresse och ta första steget mot en ny karriär genom att läsa någon av våra musikutbildningar. Det finns möjlighet att bo på skolans internat. I kurs-beskrivningen ser du vilken kurs som genomförs på plats eller på distans.

Se alla kurser
Musikkurser
Musik på scen uppträder på scen under rött ljus.
Kurs
Musik på scen

Det snabbaste, mest effektiva och roligaste sättet att bli en bättre musiker är att stå på scen. Den här kursen handlar om att repetera, turnera och uppträda inför livepublik.

Läs mer
Sång och komp framför en låt på scen.
Kurs
Sång & komp

Vår sång & komp-kurs är en inspirerande och nyskapande möjlighet för alla sångentusiaster att fördjupa sig i solosång, stämsång och ackompanjemang, oavsett om du är en van sångare eller om du precis påbörjat din musikaliska resa.

Läs mer
Kurs
Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.

Läs mer
Kursöversikt

Svenska i vården

Läs in dina kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast: Löpande antagning

För dig

 • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
 • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
 • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Per-Gunnar Kramer

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursprofil

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Svenska i vården ger utländsk vårdpersonal möjlighet att snabbare kunna få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. Både Högalids folkhögskola och Vimmerby folkhögskola erbjuder kursen.

Måndag och tisdag är deltagarna ute i verksamheten, för att få möjlighet att använda språket i sin profession. Onsdag-fredag består av lektioner på skolan.

Utbildningen pågår till dess att dina språkkunskaper är tillräckliga för att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet.

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar”, säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del i utbildningen.

Läs mer på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Kursinnehåll

I kursen tränar du svenska som andraspråk motsvarande gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 1-3. Vi blandar grammatik, med läs- och hörförståelse och textuppbyggnad. Vi använder både läroböcker, autentiska texter, radio- och tv-program, ofta med fokus på vård- och hälsofrågor.

Måndagar och tisdagar, har du praktik på hälsocentral eller sjukvårdsklinik. Där får du träna på svenskan i yrkeslivet. På praktikplatserna tilldelas du en handledare som följer din utveckling både vad det gäller språket och professionen

Onsdag-fredag ger vi språklektioner på skolan.

Antagningsvillkor

Godkänt betyg motsvarande Swedex, nivå B2.

Kursen är en uppdragsutbildning från Region Kalmar län.

Ansökan sker via HR-avdelningen på Region Kalmar län. Länk hittar du här ← https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/vardutbildad-utomlands/

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett intyg i Sva3, vilket motsvarar Swedex C1, men ger möjlighet att studera på högskolenivå i Sverige.

Kostnader

Regionen bekostar utbildningen.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Lärarassistent

Jobba med barn, ungdomar och unga vuxna i skolmiljö, vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 terminer,1 läsår

Ansök senast: Ansök senast 19 augusti 2024

För dig

 • som vill arbeta i skolan med barn och ungdomar.
 • som vill vara ett stöd för elever och lärare både i och utanför klassrummet.
 • som är social och lösningsfokuserad.
 • som vill arbeta som lärarassistent eller t.ex. elevassistent, pedagogisk assistent eller resurspedagog.

Handledare

Personalbild

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Här erbjuder vi en bred utbildning som syftar till att förbereda dig på de många olika uppgifterna som en lärarassistent kan ha i yrkeslivet. Under året varvas studier med praktik på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser får du lära dig att skapa möjligheter för andra att lära sig och utvecklas. Genom att prova, erfara och reflektera skapar vi kunskap och kompetens att arbeta i skolan.

Tidigare deltagare som har gått kursen berättar också att de har fått goda möjligheter till personlig utveckling.

Högalids folkhögskola ingår i det nationella nätverket FLiS. En förening för folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en ettårig heltidskurs på eftergymnasial nivå motsvarande SEQF 5. Skolorna samverkar för att tydliggöra yrkeskunskaper, kompetenser och förmågor hos en lärarassistent. 

FliS

Kursinnehåll

Exempel på innehåll: Skolans organisation och uppdrag, Ledarskap, Pedagogik, lärande och utveckling, Beteende och socialt samspel, Anpassning och särskilt stöd, Kommunikation och konflikthantering, Dokumentation och administration, Yrkesrollen och Yrkeskunskap, Praktik

Cirka 25% av utbildningen består av praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun, även om det kan finnas möjlighet att praktisera i någon av kranskommunerna. Du får i mån av plats välja mellan olika skolformer från förskola upp till vuxenutbildning på gymnasienivå. Kursansvariga tilldelar dig en lämplig skola med önskad skolnivå, där du tilldelas en handledare som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Det huvudsakliga uppdraget är att samarbeta med lärare för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Arbetsuppgifterna varierar efter skolors behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och att agera samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får du ett utbildningsbevis med en personlig referens. För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen som helhet såväl som på enskilda delmoment och på praktiken. Därtill måste de arbetsuppgifter som ryms inom kursen vara genomförda med godkänt betyg.

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande, med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Det är möjligt att åberopa andra kompetenser än formell behörighet och i dessa fall gör vi en individuell bedömning av reell kompetens.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen gör vi även intervjuer där vi tar hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Ska skickas med ansökan

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser. Utdrag krävs ur belastningsregistret eftersom yrket innebär att arbeta inom verksamhet med barn och ungdomar. Information om att hämta ut ett utdrag finns här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis resekostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 aug 2024

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 5 maj 2024

För dig

 • som vill sjunga halvtid, på distans och ett par digitala träffar, i en termin 
 • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång på distans handlar om att ge dig chansen utveckla din sång under en termin. Den är indelad i olika moment där varje moment pågår under två veckor. Du övar själv och redovisar dina uppgifter i form av filminspelningar och skriftliga reflektioner. Under kursens gång genomför vi ett par digitala träffar via Google Meet. Övrig återkoppling sker via skrift eller film via Google Classroom.

Kursinnehåll

Inledningsuppgift, övning inom olika röstkvalitéer och avslutningsuppgift

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar sex olika röstkvalitéer där varje kvalité är ett delmoment. Kursen inleds med en digital träff i Google Meet för introduktion av kursen och där du och dina kurskamrater får presentera er själva och era sångröster. Kursen avslutas på samma sätt med en digital träff i Google Meet där ni får redovisa er avslutande uppgift vars syfte är att prova att använda de olika röstkvalitéerna i en sång. Övrigt kursinnehåll och återkoppling sker via Google Classroom.

Under kursens gång kommer vi också att utmana dig i ditt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång, utifrån den förvärvade kunskap du får genom kursen. Du arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen. Mer information om sångteknik enligt Jo Estill hittar du här.

Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor, där vi arbetar två veckor med varje röstkvalité, plus inlednings- och avslutningsuppgift.

 

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Sång & komp årskurs 2

Som gått Sång & komp årskurs 1, eller motsvarande och vill fördjupa ditt kunnande inom sång & komp tillsammans med andra

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 aug 2024

Antagningsträffar: Sker digitalt, information om när kommer efter du ansökt

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

 • som gått Sång & komp årskurs 1, eller motsvarande
 • som vill sjunga på heltid eller deltid i ett år
 • som vill fördjupa ditt kunnande inom sång & komp tillsammans med andra.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Sara Danheden

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Årskurs ett och två följer samma teman under året. Årskurserna har flera av veckans lektioner tillsammans men deltagarna har olika uppgifter och fokus.

I årskurs 2 väljer du, inom kursens olika teman, repertoar och uppgifter som behövs för att nå dina mål efter Högalids Folkhögskola.

Dina mål kan till exempel vara att arbeta som körledare eller trubadur. Det kan vara att söka musikhögskolor eller andra musikutbildningar. Det kan också vara att öka din allmänna kunskap inom sång och musik för att investera i en aktiv fritid där sång & komp är en självklarhet.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Här kan du läsa mer om årskurs 1.

Temaperioder årskurs 2

Så fungerar rösten: Du fördjupar din kunskap i en eller flera valda sångtekniker.
Julperiod: Du gör julkonserter tillsammans med klasskamraterna
och åk 1.
Musikalisk fördjupning: Du genomför ett individuellt fördjupningsarbete med inriktning mot vad du tänker dig att göra efter åk 2.
Att leda sång: Du övar på att vara körledare för åk 2 som i detta tema blir en egen vokalgrupp. Med hjälp av huvudläraren i sång leder du masterclass i solosång med åk 1.
Avslutningskonsert: Din klass gör en konsert tillsammans på offentlig plats i regionen.

Du har praktik i samband med höstlov, sportlov och påsklov samt en dag i veckan i 6 veckor per termin. I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Antagningsvillkor

Endast du som genomfört åk 1 eller motsvarande kan söka åk 2. När din ansökan nått oss kommer du att bli kallad till ansökningsträff här på skolan den 9 maj eller den 16 maj 2020.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader

Välkommen du också!

Kursöversikt

Seniorkurs

Fortsätt att lära nytt och träffa andra pensionärer i en liknande situation. Ett livslångt lärande!

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 29 aug 2024

Ansökan: Kontakta skolans expedition

Kursdagar: Torsdagar eller fredagar

Ansök senast: 5 maj 2024

För dig

 • som vill berika dina kunskaper inom olika områden
 • som vill ta del av en stimulerande, allmänbildande och trivsam kurs
 • som vill ta del av allt det folkhögskolan erbjuder.

Handledare

Personalbild

Stina Björkman

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu

Staffan Saxin

072-7201104
staffan.saxin@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Våra seniorkurser vänder sig till dig som är pensionär eller sjukpensionär, som önskar träffa andra och samtidigt lära nytt. Vi bjuder på en berikande kurstid där dina egna erfarenheter och ditt kunnande är en resurs i kursen.

Kursen har två olika inriktningar: Bild, form och möten samt Natur, kultur och foto. Båda utgår från dina intressen och förkunskaper och vi försöker i möjligaste mån anpassa innehållet efter gruppens önskemål

Kursinnehåll – du kan välja mellan olika ämnesområden

Bild, form och möten

Bild, form och möten består av trettio kurstillfällen förlagda till torsdagar under höst- och vårterminen. Varje vecka ägnar vi två pass åt skapande i skolans ateljé kl. 10.30-14.30 med paus för lunch cirka kl. 12.00-13.00. Utöver ateljéverksamhet kommer några deltagare varje vecka att få samverka med deltagare från vår kurs i svenska som andraspråk. Vi samtalar och gör olika aktiviteter tillsammans. Vi planerar att varje seniordeltagare ska få samverka med våra andraspråksdeltagare vid ungefär fem tillfällen per termin, då kl. 8.30-10.00.                                                                                                                            

Bild och form i skolans ateljé innebär skapande i olika material och med hjälp av olika verktyg, inom keramik, måleri, teckning och tryck. Som nybörjare eller erfaren kreatör är du lika välkommen

 

Natur, kultur och foto

Natur, kultur och foto handlar om att få kunskap om och uppleva natur och kultur i olika former utifrån utflykter och teori. Högalids folkhögskola har närhet till många unika naturområden och du har möjlighet att själv påverka vilka platser du vill besöka. Vi använder oss av deltagarnas egna fordon för att besöka dessa platser.

Under kursens gång kommer vi även att prata om kamerans grunder och hur inställningar, ljus och positionering påverkar slutresultatet. Vi kommer främst att fokusera på fotografering med mobiltelefoner, men om du vill använda din egen systemkamera går det givetvis bra. Utöver fotografering kommer vi också att prata om enklare bildredigering. Dina nyvunna fotokunskaper har du goda möjligheter att testa och utveckla under de utflykter vi gör.

Natur, kultur och foto består av trettio kurstillfällen förlagda på fredagar under höst- och vårterminen.

Antagningsvillkor

Ansökan sker via skolans ansökningsformulär. Klicka på ”Ansök nu” högre upp på den här sidan. Vid antagningen prioriterar vi nya sökande som inte tidigare har studerat på vår Seniorkurs. Därefter erbjuder vi plats till sökande som bara har studerat enstaka terminer. Om antalet sökande är större än antalet platser vi kan erbjuda sker urval genom lottning.

Kontakt

E-post: kontakt@hogalid.nu

Telefon: 010- 357 5600

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar du en serviceavgift. Serviceavgiften för Bild, form och möten är 1 100 kronor per termin och deltagarna i Natur, kultur och foto betalar 700 kronor per termin. Om du vill äta lunch på skolan tillkommer en lunchkostnad.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som deltagarna själva är med och skapar.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Inträdeskrav: Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva och ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Ansök senast: Ansök senast 5 maj 2024

För dig

 • som har gått anpassad gymnasieskola
 • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
 • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Caroline Ranefjord

076-1337186
caroline.ranefjord@hogalid.nu
Personalbild

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål. Baskursen erbjuder dig möjligheter att vara med och påverka din skolgång och växa som människa. Undervisning, internat och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Skolans arbetssätt ger dig också bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende.

I mån av plats finns möjlighet att bo på skolans internat. Fritidsassistenterna är med och stöttar i utvecklingen mot ökad självständighet, både praktiskt och relationellt. Utifrån deltagarnas önskemål och intressen erbjuds fritidsaktiviteter. 

Du har möjlighet att gå kursen i tre år.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid är variationsrika och stimulerande. Undervisningen sker både i helklass och i blandade grupper. Lektionsformen anpassas efter ditt och gruppens intressen, förutsättningar och behov. Vi använder oss av olika pedagogiska verktyg och lärstilar. En av våra pedagoger arbetar med en pedagoghund som kan inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Kursen har temastudier som kan pågå kortare eller längre perioder, med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på innehåll i temastudierna är vardagsekonomi, arbetsliv, hållbar livsstil och självinsikt. På schemat har vi också livskunskap, hälsa, musik, bild & form och drama.

Pedagoghund

Läsåret 2023-2024 arbetar en av våra pedagoger med en pedagoghund som ska inspirera till utveckling och lärande. Arbetet med hund sker under några pass i veckan i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu, vid frågor om arbetet med pedagoghund.

Inriktningar

Du önskar själv en inriktning som du vill fördjupa dig i. Du kan välja antingen musik eller bild & form.

Praktik

Tredje året får du möjlighet att göra praktik.

Boende och fritid på internatet för Baskursens deltagare

Internat

Att ha eget boende på skolan kan vara första steget till att flytta hemifrån. Fritidsassistenterna finns tillgängliga från morgon till kväll, måndag till torsdag. På fredagar finns de tillgängliga dagtid. Skolans internat erbjuder korridorboende med egen dusch och toalett. I anslutning till korridoren finns ett dagrum med TV och ett fullt utrustat kök. Internatet har tillgång till tvättstuga, torkrum och städutrustning. Tillsammans med fritidsassistenterna får deltagarna stöd i att lära sig att tvätta och städa. Frukost, lunch och middag äter deltagarna i skolans matsal tillsammans med övriga på skolan.

Fritid

Tillsammans med fritidsassistenterna och sina klasskamrater har deltagarna möjlighet att skapa en aktiv och och betydelsefull fritid. Baskursen ansvarar för caféverksamheten tillsammans med fritidsassistenterna. Till cafét är alla skolans deltagare välkomna. Några gånger/termin jobbar fritidsassistenterna och erbjuder stanna-helger med matlagning och olika aktiviteter. På skolan finns ett välutrustat gym, utegym, gymnastiksal och bastu.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år det året du startar dina studier hos oss. Du som söker ska ha deltagit i Baskursens verksamhet minst 3-5 dagar mellan vecka 45-13. Du ska kunna läsa, skriva ha sociala och relationella färdigheter på grundläggande nivå.

Om antalet sökande är större än antalet platser vi kan erbjuda, gör vi ett urval. Det urvalet baserar vi på en bedömning av ovanstående färdigheter för att den som blir antagen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån Baskursens strävansmål. I antagningsprocessen tar vi även hänsyn till hur väl dina förväntningar överensstämmer med kursens mål samt till gruppens sammansättning.

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 010- 357 5600
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar du för kost och service. För mer information Läs mer på sidan kostnader.

När du går på Baskursen har du möjlighet att söka aktivitetsersättning via Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.seVälkommen du också!

Kursöversikt

Sång & komp

Vår sång & komp-kurs är en inspirerande och nyskapande möjlighet för alla sångentusiaster att fördjupa sig i solosång, stämsång och ackompanjemang, oavsett om du är en van sångare eller om du precis påbörjat din musikaliska resa.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

Antagningsträffar: 3/5 samt den 13/5

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Antagning görs i mån av plats.

För dig

 • som söker en inspirerande och mångsidig sångutbildning i en dynamisk och inkluderande lärandemiljö
 • som vill få verktyg att driva din egen musikaliska utveckling framåt
 • som vill få förståelse för din egen röst och dess potential

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Sara Danheden

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu

Kursprofil
– Sångkurs och musikalisk utveckling – Folkhögskolan i Kalmar

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål, för att delta i vår eftertraktade sångkurs. ”Sång & komp” är perfekt för dig som söker sånglektioner i Kalmar och erbjuder en unik musikalisk utveckling inom sång och ackompanjemang. Genom workshops, övningar, praktisk röstteori och individuell handledning framför gruppen får du omfattande kunskap om rösten och dess möjligheter. Vår kurs är mer än bara en sångkurs; den är en möjlighet för aktiva och blivande sångare att utforska och utveckla sin musikaliska talang.

Vi arbetar med solo- och gruppsång inom ett brett spektrum av genrer och kulturer, inklusive pop, jazz, musikal och visa. Kursen inkluderar även träning i ackompanjemang, vilket möjliggör för dig att komplettera din och andras sång med ett egenvalt ackordinstrument. På vår sångutbildning i Kalmar lägger vi stor vikt vid eget ansvar för utveckling genom loggbok, övning och förberedelse inför varje lektion. Dessutom arbetar vi med praktiska mentala metoder och konkreta övningar för att förbereda dig inför att stå på scen och möta en publik.

Årskurs ett och två följer samma teman under året och har flera av veckans lektioner tillsammans, det som skiljer är att åk 2 har  olika uppgifter och fokus. Läs mer under under ”Temaperioder årskurs 1” respektive ”Temaperioder årskurs 2 här.

Kursinnehåll – Sång

Kursen omfattar solosång, stämsång, röstteori, vokalensemble, ackordinstrument, kör och musikteori. Som en central del av vår sångkurs, lär du dig om röstanvändning och träning för att förebygga felanvändning och skador. Vi lägger stor vikt vid praktisk erfarenhet, och du får öva på solosång och vokal improvisation samt anpassa din röst till en harmonisk gruppklang. Utöver detta ingår mikrofonteknik, notläsning för flerstämmig sång. Du får även träna dig i att skriva egna arrangemang, ackompanjera med instrument och få scenisk medvetenhet

I utbildningen ingår även gästlärare och konsertbesök, för att ge nya infallsvinklar och inspiration.

Läs mer om kursens innehåll här.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

 

Antagningsvillkor

För att delta i vår sångkurs i Kalmar krävs en 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande, samt antagningsprov. För dig som inte uppfyller dessa krav kan Allmän kurs på gymnasienivå med inriktning mot musik vara ett utmärkt alternativ.  Läs mer här.

Kom ihåg att bifoga ett personligt brev med din ansökan där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och dina mål med kursen.

Kostnader

Deltagande i denna sångkurs är kostnadsfritt, med undantag för kost och serviceavgift.  Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Musik på scen

Det snabbaste, mest effektiva och roligaste sättet att bli en bättre musiker är att stå på scen. Den här kursen handlar om att repetera, turnera och uppträda inför livepublik.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024, kursen är två terminer.

Antagningsträffar: Inte i nuläget, återkommer med besked om det ändrar sig.

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansök senast19 augusti 2024

För dig

 • som har en stor passion att framföra livemusik

 • som vill uppleva att uppträda med ett tight och välrepat band inför en publik

 • som vill uppleva att turnera

Handledare

Rob Easley

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu

Kursprofil
-Musik på scen – Folkhögskolan i Kalmar

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Musik på scen erbjuder dig en möjlighet att prova hur det är att uppträda på scen och att utvecklas tillsammans med andra, i sceniska musikprojekt. Vår ambition är att kursen ska ge dig säkerhet och förmåga att musicera inför publik och att fungera som både ledare och musiker i olika sammanhang.

Kursen har inte som mål att vara direkt förberedande för musikhögskola. Däremot ger vi respons och information om krav för att studera vidare. Även om vi inte jobbar mot direkta ansökningsprov till en musikhögskola, ger vår musikkurs i Kalmar dig värdefulla kunskaper för livet och fortsatta studier.

Kursinnehåll – Musik på scen

Ensemblespel, Föreläsningar om musikbranschen, STIM och starta företag, Improvisation, Låtskrivning, Musikteori, Rytm och sång, Teknik, Övningsmetodik

Kursen är uppbyggd av flera olika ämnen med stort fokus på praktisk arbete. En stor del av tiden ägnas åt projektarbete i olika former, där scenuppträde och att uppträda inför publik står i centrum. Förra året jobbade vi exempelvis med musikcafé, konserter och musikteater. 

Gästföreläsare gör besök med workshops och föreläsningar. Genom praktisk erfarenhet och reflektion får du träna på förmågan att i grupp formulera och arbeta mot gemensamma mål, med fokus på scenuppträde.

Målet med kursen är att ge dig möjlighet till en kreativ musikalisk utveckling samtidigt som kursen ger en inblick i och förståelse för sceniskt arbete, och att lära sig att uppträda inför publik.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter i Kalmar. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. Saknas 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande? Då är kanske Allmän kurs på gymnasienivå med inriktning mot musik ett alternativ för dig? Läs mer här.

Erfarenhet av att ha spelat i grupp och arbetat projektinriktat är meriterande.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv och din musikaliska bakgrund. Vi behöver också en antagningsfilm i form av videofil eller en länk där du musicerar. I urvalsprocessen genomför vi även en telefonintervju före antagningen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Medicinsk sekreterare

Få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi, så att du kan jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2024

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 år

Ansök senast: Ansök senast 14 april 2024

För dig

 • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården
 • som vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi
 • som vill få kunskap inom administrativ verksamhet

Handledare

Jonas Ahlberg

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu

Jimmy Lagesson

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu

Christine Fehling

072-4658223
christine.fehling@hogalid.nu

Kursprofil

På vår folkhögskola i Kalmar möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Den här kursen varvar studier med praktik, för att ge de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Deltagarna får ett stort eget ansvar för sin utbildning. Utbildningen sker i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

Kursinnehåll

Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.

I kursen får du nödvändig kunskap om det administrativa arbetet och vilka lagar och regler som gäller för medicinska sekreterare. Vi fokuserar även på de medicinska kunskaper som krävs för att du ska kunna utföra ett korrekt och patientsäkert arbete.

20% av kursen består av praktik. Syftet är att du ska omsätta och förankra dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken ska ge dig förståelse för, och kunskap i, dokument- och patientflöden inom vården. Den ska också ge dig färdigheter i patientrelaterad administration och kunskap om verksamhetens organisation. Praktiken är förlagd till två dagar i veckan med start efter höstlovet termin 1. Övrig tid är det vanliga skoldagar med undervisning.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Det ingår även studiebesök och kulturella aktiviteter. Skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att du ska vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt blir bättre förberedd för livet efter folkhögskolan.

Intyg om avklarad kurs

För att kursen ska räknas som avklarad kräver vi 80% närvaro på kursen, samt att alla kurser är genomförda med godkänt betyg.

Ämnen/kurser

 • Anatomi/fysiologi/sjukdomslära
 • Svenska
 • Vårdengelska
 • Farmakologi
 • Medicinsk dokumentation
 • Arbetspsykologi
 • IT
 • Vårdjuridik
 • Första hjälpen mental ohälsa
 • Kommunikation och bemötande
 • Vårdekonomi
 • Fördjupningsarbete
 • Praktik

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen med grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.

Utländsk gymnasieutbildning behöver vara bedömd av UHR som avgör om den motsvarar svensk gymnasieutbildning.

I urvalsprocessen genomför vi även språktest och intervjuer där vi tar hänsyn till lämplighet för yrket.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan, där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Tider för ansökning hittar du här

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Eventuella kostnader i samband med praktiken, som exempelvis reskostnader, står deltagarna för själva. För mer information, läs här.

Välkommen du också!