Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 8/1 2024

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8/10 2023

För dig

  • som vill sjunga halvtid, på distans och ett par digitala träffar, i en termin 
  • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång på distans handlar om att utveckla sin sång under en termin. Den är indelad i olika moment där varje moment pågår under två veckor. Deltagarna övar själva och redovisning sker i form av filminspelningar och skriftliga reflektioner. Under kursens gång genomförs ett par digitala träffar via Google Meet. Övrig återkoppling sker via skrift eller film via Google Classroom

Kursinnehåll

Inledningsuppgift, övning inom olika röstkvalitéer och avslutningsuppgift

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar sex olika röstkvalitéer där varje kvalité är ett delmoment. Kursen inleds med en digital träff i Google Meet för introduktion av kursen och där deltagarna får presentera sig själva och sin sångröst. Kursen avslutas på samma sätt med en digital träff i Google Meet där deltagarna får redovisa sin avslutande uppgift vars syfte är att prova att använda de olika röstkvalitéerna i en sång. Övrigt kursinnehåll och återkoppling sker via Google Classroom

Under kursens gång utmanas också deltagarna i sitt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång, utifrån den förvärvade kunskap deltagaren får genom kursen. Varje deltagare arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen. Mer information om sångteknik enligt Jo Estill hittar du här.

Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor, där vi arbetar två veckor med varje röstkvalité, plus inlednings- och avslutningsuppgift.

 

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!