Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 19 aug 2024

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 5 maj 2024

För dig

  • som vill sjunga halvtid, på distans och ett par digitala träffar, i en termin 
  • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång på distans handlar om att ge dig chansen utveckla din sång under en termin. Den är indelad i olika moment där varje moment pågår under två veckor. Du övar själv och redovisar dina uppgifter i form av filminspelningar och skriftliga reflektioner. Under kursens gång genomför vi ett par digitala träffar via Google Meet. Övrig återkoppling sker via skrift eller film via Google Classroom.

Kursinnehåll

Inledningsuppgift, övning inom olika röstkvalitéer och avslutningsuppgift

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar sex olika röstkvalitéer där varje kvalité är ett delmoment. Kursen inleds med en digital träff i Google Meet för introduktion av kursen och där du och dina kurskamrater får presentera er själva och era sångröster. Kursen avslutas på samma sätt med en digital träff i Google Meet där ni får redovisa er avslutande uppgift vars syfte är att prova att använda de olika röstkvalitéerna i en sång. Övrigt kursinnehåll och återkoppling sker via Google Classroom.

Under kursens gång kommer vi också att utmana dig i ditt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång, utifrån den förvärvade kunskap du får genom kursen. Du arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen. Mer information om sångteknik enligt Jo Estill hittar du här.

Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor, där vi arbetar två veckor med varje röstkvalité, plus inlednings- och avslutningsuppgift.

 

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!