Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer.
Kursen gör uppehåll vårterminen 2023

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: Kursen gör uppehåll vårterminen 2023

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast:

För dig

  • som vill sjunga halvtid, på distans, i en termin
  • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Personalbild

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Sång på distans handlar om att utveckla sin sång under en termin. Den är indelad i olika moment där varje moment pågår under två veckor. Deltagarna övar själva och redovisning sker i form av filminspelningar och skriftliga reflektioner. Återkoppling sker via skrift eller fil.

Kursinnehåll

Inledningsuppgift, övning inom olika röstkvalitéer och avslutningsuppgift

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar sex olika röstkvalitéer där varje kvalité är ett delmoment. Kursen har även en inledande uppgift där deltagarna får presentera sig själva och sin sångröst och en avslutande uppgift där deltagarna får prova att använda de olika röstkvalitéerna i en sång. Deltagarna utmanas i sitt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång, utifrån den förvärvade kunskap deltagaren får genom kursen. Varje deltagare arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen.

Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor, där vi arbetar två veckor med varje röstkvalité, plus inlednings- och avslutningsuppgift.

Mer information om sångteknik enligt Jo Estill hittar här.

Antagningsvillkor

3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, samt antagningsprov.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med din ansökan, där du beskriver dig själv, dina musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med kursen. Ansökan ska styrkas med betyg, cv och referenser.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!