Tider för ansökning till Medicinsk sekreterare

Följande datum gäller vt 2024:

14/4 Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda enligt instruktioner ovan för att behandlas. Krav är personligt brev och betygskopior som visar grundläggande högskolebehörighet.

26/4 Vi skickar ut mejl med antagningsuppgift till behöriga sökande. Kom ihåg att även titta bland skräpposten. Är du ej behörig får du inget mail.

17/5 Urval sker utifrån antagningsuppgiften och vissa kallas därefter till intervju. Vi skickar ut kallelsen via mejl. Kom ihåg att även titta bland skräpposten. Om du inte har gått vidare får du inget mail.

4-5/6 Baserat på resultaten från antagningsuppgiften kommer vi under den här perioden att intervjua kvarvarande kandidater på plats på Högalids folkhögskola..

7/6 Vi skickar ut mejl som bekräftar om du har blivit antagen, har fått en reservplats eller ej blivit antagen. Hör av dig till skolans expedition på 010- 357 5600 senast den 14/6 om du inte har fått något mail. Kom ihåg att även titta bland skräpposten. Du som har blivit antagen eller eller reserv ska bekräfta din plats enligt instruktioner i beskedet.

OBS! Om du återkopplar efter något av ovanstående datum anser vi att ansökan ej är komplett och du kan därmed inte antas. Däremot är du välkommen att ansöka igen till nästa läsår.