Kamratförbundet

Högalids Kamratförbund grundades 1910 och har sedan dess varit ett tämligen aktivt inslag på folkhögskolan. Många deltagare har under årens lopp fortsatt hålla kontakt med ”sin” gamla skola genom Högalids Kamratförbund.
Kamratförbundet finns representerat på skolan vid exempelvis avslutningar och julevenemang, men samlas även i andra sammanhang.

Genom Kamratförbundet får du information om din gamla skola och kontakten bibehålls. Vill du också fortsätta vara en ”Högalidare” även efter din studietid så kontakta ordförande Allan Johansson för medlemskap via mejl.

Vi finns på Facebook: sök på Högalids Kamratförbund

Styrelsen för Högalids Kamratförbund:

Ordförande   Allan Johansson
Vice ordf:     Tommy Strand
Sekreterare: Lennart Carlson
Vice sekr:     Bengt Delmeby
Kassör:         Elfriede Svensson
Lars Olof Lundqvist
Irene Eriksson
Marie Törngren
Agnetha Friberg
Bertil Andersson