Information om

Covid-19

Covid-19 och Högalids folkhögskola

Det är viktigt att alla personer följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns.

Du som deltagare måste läsa instruktionerna som visar hur Högalids folkhögskola förhåller sig till covid-19.

Att mötas är en av huvudidéerna på folkhögskolan. Deltagare och personal möts på skolan inom ramen för uppdraget att ha verksamhet på plats utifrån gällande allmänna restriktioner för vuxenutbildning. Distansstudier sker endast som en hantering vid risk för klustersmitta eller vid risk för personalbrist.

Från och med 2022-04-04 gäller följande:

 • Verksamhet ska bedrivas på plats.
 • Verksamheten planeras utifrån att vi är vaccinerade. 
 • Verksamheten uppmanar till vaccination. Kontakta tex Smedby hälsocentral på 0480-81870. 
 • Matsalens tider ska följas.
 • Vi har samverkan mellan kurser.
 • Vi har samverkan mellan internat.
 • Vi uppmanar till att skapa kvällsaktiviteter.
 • Vi har skolsamlingar.
 • Distansstudier sker endast som en hantering vid risk för klustersmitta eller vid risk för personalbrist.
 • Följ allmänna rekommendationer.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Om du blir sjuk

Anmäl sjukfrånvaro till skolans expedition varje dag.

Stanna hemma vid symtom på sjukdom. När du känner dig frisk och varit feberfri i två dygn är du välkommen tillbaka. 

Strikta rekommendationer gäller för ovaccinerade 

Läs mer här https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

För deltagare som bor på internatet

Har du som deltagare varit sjuk under lov ska du vara frisk, enligt gällande restriktioner, innan du anländer till skolan och internatet. Om du har symtom på sjukdom ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen utan stanna på rummet. 

Frukost, lunch och middag kan levereras till deltagare som är sjuk på internatet och lämnas då i korridoren utanför rummet. Deltagare som bor på internatet hjälper varandra med leverans av mat. Anmäl önskemål om detta vid sjukanmälan.

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer skolan vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården rekommenderar samt arbeta efter den särskilda krishanteringsplan som tidigare tagits fram.

Om du som bor på internatet blir sjuk

Anmäl sjukfrånvaro till skolans expedition varje dag.
Stanna på ditt rum vid symtom på sjukdom. När du känner dig frisk och varit feberfri i två dygn är du välkommen ut ur ditt rum.
Behöver du hjälp under sjukdom kontaktas internatansvarig, kurator, 1177 eller 112.

Länkar

www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se/Kalmar-lan/

Vänligen

Anna Kellander Brewitz
Skolledare