Information om

Covid-19

Covid-19 och Högalids folkhögskola

  • Verksamhet bedrivs på plats.
  • Verksamheten planeras utifrån att vi är vaccinerade.
  • Verksamheten uppmanar till vaccination. Kontakta tex Smedby hälsocentral på 0480-81870.

Vänligen

Anna Kellander Brewitz
Skolledare