Ansökan – grundnivå

 • Personuppgifter

  Högalids folkhögskola har laglig grund för behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse vid myndighetsövning.
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 7 maj 2023.
 • Referenser

  Ange en person som känner dig väl som t.ex. tidigare lärare, arbetsgivare eller från klubb/förening.
 • Personligt brev

 • Önskemål/behov kring kost:

 • Jag önskar bo:

 • Jag fick kännedom om Högalids folkhögskola via:

Hoppa till innehåll