Kursöversikt

Svenska som andraspråk

Kurs för dig som inte är färdig med SFI och som vill förbättra din svenska samt lära dig mer om det svenska samhället.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022

För dig

  • som inte är färdig med SFI och som vill förbättra din svenska
  • som vill veta mer om det svenska samhället
  • som vill lära dig mer om den svenska kulturen.

Handledare

Christine Hansen

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu

Diana Petersson

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu

Emil Sundman

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen utgår från deltagarnas vardag som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och allmänbildning. Kursen Svenska som andraspråk är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker i mindre grupper och delvis i ämnesövergripande teman. Studierna bedrivs huvudsakligen i grupp kombinerat med handledning och studieplanering på individnivå.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Mångfalden på skolan är en viktig komponent i kursen.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. Svenska är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Språket tränas vidare genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter. Kursen strävar efter att göra deltagaren till en mer van datoranvändare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen.  Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Vi ser även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval som viktiga inslag i utbildningen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men det är inte en nybörjarkurs. För att kunna tillgodogöra dig undervisningen behöver du redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Av den anledningen är det viktigt att deltagarna kan bidra med många olika erfarenheter eftersom alla har olika förutsättningar. Vi har valt att använda olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

Välkommen du också!