Tillgänglighetsredogörelse

Vi jobbar för en tillgängligare webb

Tillgänglighetsredogörelse

Vi jobbar för en tillgängligare webb och vill att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen som finns på vår hemsida.
I formuläret nedan välkomnar vi dig att ge oss feedback på sidans tillgänglighet.

Att utöka tillgängligheten på webben är ett fortskridande arbete och här preseneteras ett urval av i nuläget implementerade fuktioner:

webReader

Låter dig få sidan uppläst med möjlighet att ställa  in läshastighet, textmarkeringsfärg, och mer.

formReader

Underlättar vid ifyllning av formulär där du kan få uppläst vad som förväntas fyllas i de olika fälten.

docReader

För uppläsning av exempelvis pdf-filer som finns tillgängliga på sidan.

Tillgänglighetsplugin

Vi vidareutvecklar kontinuerligt ett plugin som tex. låter dig anpassa textinnehållet så att det ska passa dig.
Te.x så kan texten förstoras, radavståndet ökas och teckenavståndet justeras.

Om du upplever att vissa kontraster mellan text och bakgrund på sidan är otydliga så finns det även möjlighet att ändra till en mer kontrastrik vy.

Du når pluginnets funktioner via uppe i vänstra hörnet.

Utveckling

Under utvecklingen av sidan har vi använt onlinetjänster vars uppgift är att hitta problem med tillgängligheten på sidan och i så hög grad som möjligt anpassa efter det.

Man ska smidigt kunna ta sig runt på hemsidan enbart med tangentbord. Vi har även lagt till en genväg för att användaren ska slippa behöva ”tabba” sig igenom hela menyn. Första klicket erbjuder användaren att skippa menyn och hoppa direkt till själva innehållet på sidan.