Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörning

För dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörning som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig och påverka din fritid i högre utsträckning.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Du ska ha fyllt lägst 18 år 2022 och antingen gått förberedande kurs (sommarkurs) eller besökt oss. Vi vill att du kan läsa, skriva och räkna.

Ansök senast: 8 maj 2022

För dig

  • som har gått gymnasiesärskolan
  • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörning
  • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Personalbild

Linda Sibbmark

072-4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu
Personalbild

Monica Enberg

072-4627890
monica.enberg@hogalid.nu

Kursprofil

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som du själv är med och påverkar. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar trygghet och ger dig en bra möjlighet att utvecklas, lära dig mer och bli mer självständig. 

De olika årskurserna har flera av veckans lektioner tillsammans men det finns också positioner på schemat där deltagarna har olika lektioner beroende på vilken årskurs man läser.

Vår målsättning med Baskursen är att du ska ha fått möjlighet till personlig utveckling, öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende.

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid innehåller variationsrika lektioner och utgår från gruppen och dina individuella behov. Undervisningsformer anpassas efter individens och gruppens intresse, förutsättningar och behov. Föreläsningar, studiebesök, grupparbeten, dramatisering och rollspel är några av de undervisningsformer du får möta på Baskursen.

Kursen har temastudier, det vill säga att man studerar ett ämne under kortare eller längre tid, med olika teoretiska och praktiska inslag. I temastudierna kan följande ämnen ingå: vardagskunskap, omvärldskunskap, bild & form, musik, it, fysisk aktivitet, hälsa, matematik, vardagsekonomi, engelska, svenska, samhällsorientering och drama.

Varje läsår väljer du som deltagare en inriktning som du vill fördjupa dig i. Du kan välja på musik och bild & form.

Den som går tredje läsåret har möjlighet att göra praktik.

Antagningsvillkor

För att bli antagen till Baskursen vill vi att du har gått vår sommarkurs Förberedande Baskurs eller varit på besök hos oss.
Vi vill att du kan läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 0480-844 80.
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!