Mer kursinfo – Sång och komp

Övergripande information

Årskurs 1 handlar om att utveckla sången som instrument. Genom workshops, övningar, praktisk röstteori och individuell handledning inför gruppen får du kunskaper om rösten och dess möjligheter. Vi arbetar med solo och gruppsång inom ett brett spektrum av genrer och kulturer såsom pop, jazz, musikal och visa. I kursen ingår även träning i att ackompanjera både dig själv själv och dina klasskamrater med valt ackordinstrument.

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar för utveckling genom loggbok, övning och förberedelse inför varje lektion.

Vi vill att du som deltagare ska vara kulturbärare och inspiratör i en av Sveriges största folkrörelser – körsång.

Årskurs ett och två följer samma teman under året och har flera av veckans lektioner gemensamt, det som skiljer är att åk 2 har olika uppgifter och fokus.

Har du genomfört åk 1 kan du söka åk 2.

Röstuppvärmning

Huvudinstrumentet under utbildningen är rösten. Uppvärmningen är en viktig del i att lära känna sin egen röst.

Med hjälp av praktiska övningar får du en god kännedom om uppvärmning för att förebygga felanvändning och skador. Du får även prova på att leda gruppen i olika metoder för uppvärmning.

Röstteori

Föreläsningar och praktiskt utövande, i kombination med övningsmetodik, ger dig god kännedom om röstens olika funktioner och röstorganets fysiska uppbyggnad. Vi erbjuder även konsertbesök och gästlärare för att ge dig en inblick i sångares yrkesliv och vardag.

Vokalgrupp

Du får lära dig att anpassa din röst till gruppens gemensamma klang, i sånger hämtade ur olika stilar och kulturer. Vi tränar rösten både i flerstämmiga arrangemang, där flera personer delar på varje stämma, och mindre grupper, där du får utmana dig sig själv i en egen stämma. Vokal improvisation i olika stilar är också ett viktigt inslag, liksom träning i att tyda en notbild för flerstämmig vokalgrupp och att skriva egna arrangemang. Därtill arbetar du och dina klasskamrater medvetet med gruppens sceniska framföranden.

Solosång

Varannan vecka har du en individuell sånglektion (masterclasslektion) i solistiskt arbete, där gruppen lyssnar. I samband med den ger vi feedback och tips för fortsatt utveckling av din sångröst, din sceniska medvetenhet och mikrofonteknik. Vi ger dig även möjlighet att inspireras till utveckling och eget musicerande via konsertbesök.

Ackordinstrument

I kursen får både nybörjare och erfarna ackompanjatörer utvecklas inom valda ackordinstrument. Vi handleder dig i att ackompanjera såväl dig själv som dina klasskamrater. Du förväntas spela ditt ackordinstrument både under masterclasslektionerna och under konserterna.

Kör

Kör handlar om att använda din röst och musicera tillsammans i ett större musikaliskt sammanhang. Vi ägnar även några tillfällen åt körledning.

Musikteori

Genom teoretiska och praktiska övningar förbereder vi dig deltagarna för den teoretiska delen i antagningsproven till musikhögskola eller liknande. Musikteori syftar till att ge dig ökad förståelse för musikaliska samband, notläsning, ackord och rytm samtidigt som du också får träna dig i att skriva egna arrangemang.

Temaperioder årskurs 1

Så fungerar rösten

Introduktion om röstens anatomi och ett antal sångtekniker.

Julperiod:

Julkonserter tillsammans med klasskamraterna och åk 2.

Musikalisk fördjupning

Individuellt fördjupningsarbete valt utifrån eget intresse.

Att leda sång: 

Du får kunskap om sånguppvärmning och att leda det. Vi övar på grundläggande dirigering och du får prova att leda kör.

Avslutningskonsert

Du håller din egen konsert

Temaperioder årskurs 2

Så fungerar rösten:

Fördjupning inom en eller flera valda sångtekniker.

Julperiod:

Julkonserter tillsammans med klasskamraterna och åk 1.

Musikalisk fördjupning:

Genomförande av ett individuellt fördjupningsarbete med inriktning mot vad deltagaren tänker göra efter åk 2.

Att leda sång:

Under åk 2 blir klassen en egen vokalgrupp och du får både delta i och öva på att leda gruppen. Med hjälp av huvudläraren i sång får du även leda masterclasslektioner i solosång för åk 1.

Avslutningskonsert:

Din klass gör en konsert tillsammans på offentlig plats i regionen.

Praktik:

Du har praktik i samband med höstlov och sportlov. Du ordnar dina praktikplatser själv.

Livet på en folkhögskola

I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Handledare på kursen

Det är vi som är handledare på Sång och komp och våra kontaktuppgifter finns på kursens startsida.