Mer kursinfo – Sång och komp

Övergripande information

I årskurs 1 får du möjlighet att utveckla sången som instrument. Genom workshops, övningar, praktisk röstteori och individuell handledning inför gruppen får du kunskap om din röst och dess möjligheter. Vi arbetar med solo och gruppsång inom ett brett spektrum av genrer och kulturer såsom pop, jazz, musikal och visa. Ditt ackordinstrument utvecklar du då du kompar dig själv eller sångare i klassen. Du förväntas ta stort ansvar för din egen utveckling genom egen övning, reflektion och förberedelse inför varje lektion.

Som deltagare blir du kulturbärare och inspiratör i en av Sveriges största folkrörelser – körsång.

Årskurs ett och två följer samma teman under året. Årskurserna har flera av veckans lektioner tillsammans men deltagarna har olika uppgifter och fokus. 
Har du genomfört åk 1 kan du söka åk 2.

Röstuppvärmning

Du kommer att använda din röst som huvudinstrument under utbildningen. Uppvärmningen är en del i det led som gör att du lär känna din egen röst.
Med hjälp av praktiska övningar få en god kännedom om uppvärmning för att förebygga felanvändning och skador. Du får även prova på att leda gruppen i olika metoder för uppvärmning.

Röstteori

Du får god kännedom om röstens funktion och fysiska uppbyggnad via föreläsningar och praktiskt utövande. Genom övningsmetodik, konsertbesök och gästlärare får du inblick i en sångares yrkesliv och vardag.

Vokalgrupp

Du övar dig på att anpassa din röst till gruppens gemensamma klang i sånger hämtade ur olika stilar och kulturer. Ibland sjunger du flerstämmiga arrangemang där du delar stämma med andra men du kan också utmana dig själv på din stämma i mindre grupp. Vi provar vokal improvisation i olika stilar. Du får träning i att tyda en notbild för flerstämmig vokalgrupp och att skriva egna arrangemang. Gruppens sceniska framförande kommer du att arbeta medvetet med.

Solosång

Du arbetar solistiskt inför gruppen och får feedback och tips för fortsatt utveckling av din sångröst, scenisk medvetenhet och mikrofonteknik. Du har en kort individuell sånglektion eller så kallad Masterclasslektion varannan vecka, där också gruppen lyssnar.
Du förväntas ta stort ansvar för den egna utvecklingen via loggbok, det egna övandet och egen förberedelse inför varje lektion. Som deltagare får du också möjligheten att inspireras till utveckling och eget musicerande via konsertbesök.

Ackordinstrument

Dina färdigheter på gitarr eller piano handleds och utvecklas i samband med att deltagaren förväntas kompa sig själv men också vara ackompanjatör till sina klasskamrater vid Masterclasslektioner och konserter. Du kan vara både nybörjare och erfaren på ditt ackordinstrument när du börjar kursen.

Kör

Du får använda din röst och musicera med övriga deltagare på skolan i ett större musikaliskt sammanhang.  Vid några tillfällen får du även prova att leda kören.

Musikteori

Genom teoretiska och praktiska övningar förbereder du dig för den teoretiska delen i antagningsproven till musikhögskola eller liknande. Musikteori syftar till att ge dig en ökad förståelse för musikaliska samband, notläsning, ackord och rytm samtidigt som du också får träna dig i att skriva egna arrangemang.

Temaperioder årskurs 1

Så fungerar rösten

Du blir presenterad för röstens anatomi och ett antal sångtekniker. Du gör julkonserter tillsammans med klasskamraterna
och åk 2.

Musikalisk fördjupning

Du genomför ett individuellt fördjupningsarbete valt utifrån ditt eget intresse.

Att leda sång: 

Du får kunskap om samt möjligheten att leda sånguppvärmning. Du får öva grundläggande dirigering och prova att leda kör.

Avslutningskonsert

Du gör en egen konsert.

Temaperioder årskurs 2

Så fungerar rösten:

Du fördjupar din kunskap i en eller flera valda sångtekniker.

Julperiod:

Du gör julkonserter tillsammans med klasskamraterna
och åk 1.

Musikalisk fördjupning:

Du genomför ett individuellt fördjupningsarbete med inriktning mot vad du tänker dig att göra efter åk 2.

Att leda sång:

Du övar på att vara körledare för åk 2 som i detta tema blir en egen vokalgrupp. Med hjälp av huvudläraren i sång leder du masterclass i solosång med åk 1.

Avslutningskonsert:

Din klass gör en konsert tillsammans på offentlig plats i regionen.

Praktik:

Du har praktik i samband med höstlov, sportlov och påsklov samt en dag i veckan i 6 veckor per termin. Du ordnar själv dina praktikplatser.

Livet på en folkhögskola

I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Handledare på kursen

Kursens övriga handledare hittar du här.