Information om

Blommatest2

Deltagarstöd

Deltagarstödet består av lärare, specialpedagoger, kurator och rektor. Deltagarstödet kan hjälpa deltagare att skapa goda möjligheter att nå sina studiemål, må bra och trivas på skolan.

Studierummet Supporten är en lugn miljö med studiero. Supporten är alltid öppen för den som vill ha en plats att studera i lugn och ro. Varje förmiddag finns det specialpedagoger och lärare på plats för deltagare som behöver extra stöd eller vill siktar på ett högre studieomdöme.

Camilla och David är specialpedagoger medan Stina arbetar som kurator.

Kontakta Camilla eller David vid frågor om hjälp med studier.

Kontakta Stina för andra frågor som kan påverka studiesituationen.