Ansökan – Allmän kurs Svenska som andraspråk

  • Personuppgifter

    Högalids folkhögskola har laglig grund för behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse vid myndighetsövning.
  • Referenser

    Ange en person som känner dig väl som t.ex. tidigare lärare, arbetsgivare eller från klubb/förening.
  • Personligt brev

  • Önskemål/behov kring kost:

  • Jag önskar bo:

  • Jag fick kännedom om Högalid folkhögskola via:

Hoppa till innehåll