Ansökan – Sinnrik kurs

  • Personuppgifter

    Högalids folkhögskola har laglig grund för behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse vid myndighetsövning.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 8 maj 2022
  • Personligt brev

  • Önskemål/behov kring kost:

  • Jag fick kännedom om Högalid folkhögskola via:

Hoppa till innehåll