Kursöversikt

Allmän kurs – inriktning musik

Kombinera dina behörighetsstudier på gymnasienivå med musik. Förutom innehåll som ger grundläggande behörigheter innehåller kursen särskilda ämnen med fokus på musik och musicerande.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Lägst grundskola 9 år eller motsvarande och ett personligt brev där du beskriver din bakgrund och din musikaliska erfarenhet

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 20 aug 2023,, antagning efter detta datum sker i mån av plats.

För dig

 • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
 • som vill kombinera behörighetsstudier med musik
 • som vill utveckla dig inom musik.

Handledare

Personalbild

Johan Björkdala

070-3118055
johan.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

Christine Fransén

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Den här kursen blandar gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen med musikinriktning, där deltagarna får möjlighet att utvecklas som musiker. Personliga behov och förkunskaper bestämmer både studiernas innehåll och längd. Förutom innehåll som ger grundläggande behörigheter innehåller kursen särskilda ämnen med fokus på musik och musicerande. Vi erbjuder särskilt stöd till deltagare som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovana. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Ämnen för att nå grundläggande behörighet: Svenska/Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5-6, Matematik 1a-c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religionskunskap 1 samt Naturkunskap 1a1

Inriktningsspecifika ämnen:

Musikteori, Körsång, Temastudier, pop- och rockensemble

Kursen blandar gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen med musikinriktning och bygger i huvudsak på samspel där vi bygger repertoar till konserter. Deltagarna får även en inblick i musikbranschen genom exempelvis gästföreläsare, konserter och studiebesök. Utbudet kan variera. Det går även att läsa upp till B-behörighet i exempelvis naturkunskap och samhällskunskap. Utifrån intresse finns det möjligheter att göra tillval.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Vi ser helst att grundskolan är avklarad, men det kan gå bra även om något ämne fortfarande inte är godkänt.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Allmän kurs – gymnasienivå

Läs in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå och få extra stöd för att klara dina ämnen.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 20 aug 2023, antagning efter detta datum sker i mån av plats.

För dig

 • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
 • som vill ha extra tid för att klara dina ämnen
 • som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Handledare

Personalbild

Erik Lindrooz Sellgren

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu

Yvonne Wolski

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu
Personalbild

Anna Lilja

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu
Personalbild

Johan Klintberg

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs Gymnasienivå vänder sig till personer som vill nå grundläggande behörighet för vidare studier. Personliga behov och förkunskaper bestämmer både studiernas innehåll och längd. Förutom innehåll som ger grundläggande behörigheter erbjuder vi ämnen som syftar till personlig utveckling och kreativitet. Vi erbjuder särskilt stöd till deltagare som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovana. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser så som specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Ämnen för att nå grundläggande behörighet: Svenska/Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5-6, Matematik 1a-c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religionskunskap 1 samt Naturkunskap 1a1

Kursen blandar gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen med inriktningstid, där vi genomför olika gemensamma projekt och där deltagarna har möjlighet att få extra hjälp och stöd. Det går även att läsa upp till B-behörighet i exempelvis naturkunskap och samhällskunskap. Utifrån intresse finns det möjligheter att göra tillval.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Vi ser helst att grundskolan är avklarad, men det kan gå bra även om något ämne fortfarande inte är godkänt.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Allmän kurs – grundnivå

Studera heltid på både grundskole- och gymnasienivå. Pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs men om du inte har svenska som modersmål krävs SFI kurs D

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Antagning sker i mån av plats.

För dig

 • som vill studera på grundskolenivå
 • som vill studera på både grundskole- och gymnasienivå
 • som vill pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov

Handledare

Personalbild

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu
Personalbild

Ing-Mari Frösemo

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs grundnivå vänder sig till personer som vill pröva sina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Personliga behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studienivå. Det är möjligt att anpassa schemat för att studera vissa ämnen på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Deltagare med svenska som andraspråk får extra stöd i svenska. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Kärnämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap.

Utöver kärnämnena erbjuder vi ett antal olika kurser inom exempelvis Hälsa och livskunskap, Kulturell verksamhet och grundläggande IT. Temablock såsom arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi är också möjliga inslag. Minst en lektion i veckan är tilllval där vi erbjuder olika kurser som alla på skolan kan läsa.

Läs mer om Grundnivå på Studentum.se. Där finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella antagningskrav men det är viktigt att deltagarna kan bidra med olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Därför använder vi olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna.

Efter ansökan kontaktar vi dig för ett kartläggningssamtal och ett eventuellt antagningstest. Därefter fattar vi beslut om antagning.

Deltagare med Svenska som andraspråk behöver göra vårt antagningstest innan vi beslutar om antagning. Detta då kursen kräver språkkunskaper som motsvarar avklarade studier på SFI D-nivå.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Allmän kurs Svenska som andraspråk

Förbättra din svenska och lär dig mer om det svenska samhället.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: Ansökan är stängd. Öppnar igen 15 jan 2024

För dig

 • som behöver utöka och repetera dina kunskaper i svenska språket
 • som vill veta mer om det svenska samhället
 • som vill lära dig mer om den svenska kulturen.

Handledare

Personalbild

Christine Hansen

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu
Personalbild

Diana Petersson

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu
Personalbild

Emil Sundman

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Mångfalden på skolan är också en viktig komponent i kursen. Kursen riktar sig till personer som behöver utöka och repetera sina kunskaper i svenska språket. Den utgår från deltagarnas vardag som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och ökad allmänbildning. Kursen är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker i mindre grupper och delvis i ämnesövergripande teman. Studierna sker huvudsakligen i grupp kombinerat med handledning och studieplanering på individnivå.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. 

Svenska är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Deltagarna får vidare språkträning genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter. Kursen strävar efter att göra deltagarna till mer vana datoranvändare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men det är inte en nybörjarkurs. För att kunna ta del av undervisningen är det nödvändigt att redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska. Vi gör nivåtester för att se vilken kurs som är lämplig.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Därför är det viktigt att deltagarna kan bidra med olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Vi använder olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. Mer information ges i samband med antagningsintervjun.

Välkommen du också!