Kursöversikt

Allmän kurs – inriktning musik

För dig som vill kunna kombinera behörighetsstudier på gymnasienivå med musik.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Lägst grundskola 9 år eller motsvarande och ett personligt brev där du beskriver din bakgrund och din musikaliska erfarenhet

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022, antagning efter detta datum sker i mån av plats

För dig

 • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
 • som vill kombinera behörighetsstudier med musik
 • som vill utveckla dig inom musik.

Handledare

Johan Björkdala

070-3118055
johan.bjorkdala@hogalid.nu
Personalbild

Christine Fransén

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att läsa in grundläggande gymnasiebehörighet för vidare studier och samtidigt utvecklas som musiker.

Samarbete med skolans övriga kurser kan förekomma. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Du jobbar i egen takt efter dina förutsättningar.

Kursinnehåll

Kursen bygger i huvudsak på rock- och popensemble. Du får inblick i musikbranschen genom t.ex. gästföreläsare, konserter och studiebesök. Utbudet kan variera.

Förutom denna tid läser du gymnasiegemensamma/ behörighetsgivande ämnen och tillval.
(se Studiemål).

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Allmän kurs – gymnasienivå

Läs in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå och få extra tid för att klara dina ämnen.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022, antagning efter detta datum sker i mån av plats.

För dig

 • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
 • som vill ha extra tid för att klara dina ämnen
 • som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Handledare

Erik Lindrooz Sellgren

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu

Yvonne Wolski

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu

Anna Lilja

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu

Johan Klintberg

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Samarbete med skolans övriga kurser förekommer.

Kursinnehåll

Inriktningstiden innehåller bland annat tid för läxläsning med möjlighet till extra hjälp och stöd samt diverse gemensamma projekt. Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval. Du väljer också till ämnen som exempelvis fysisk aktivitet, drama, yoga, körsång, gitarr eller Bild och form. (se Studiemål)

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera.
Det går även att läsa upp till b-behörighet i ex naturkunskap och samhällskunskap.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Allmän kurs – grundnivå

Studera på både grundskole- och gymnasienivå. Pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs men om du inte har svenska som modersmål krävs SFI kurs D

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022, antagning sker därefter i mån av plats.

För dig

 • som vill studera på grundskolenivå
 • som vill studera på både grundskole- och gymnasienivå
 • som vill pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov

Handledare

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu

Ing-Mari Frösemo

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen vänder sig till dig som vill pröva dina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Dina behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studietakt och studienivå. Vi anpassar schemat så att det finns möjlighet att studera vissa ämnen på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Har du svenska som andraspråk följer du ett särskilt spår med extra svenskastöd.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och supportteam.

Kursinnehåll

Svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällsorientering, hälsa och livskunskap, kulturell verksamhet samt grundläggande IT. Temablock såsom arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi ingår också. Utifrån intresse finns det möjligheter att göra tillval.

Du kan också läsa om Grundnivå på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Svenska som andraspråk

Kurs för dig som inte är färdig med SFI och som vill förbättra din svenska samt lära dig mer om det svenska samhället.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022

För dig

 • som inte är färdig med SFI och som vill förbättra din svenska
 • som vill veta mer om det svenska samhället
 • som vill lära dig mer om den svenska kulturen.

Handledare

Christine Hansen

070-3551109
christine.hansen@hogalid.nu

Diana Petersson

072-5159008
diana.petersson@hogalid.nu

Emil Sundman

072 2067951
emil.sundman@hogalid.nu

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen utgår från deltagarnas vardag som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och allmänbildning. Kursen Svenska som andraspråk är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker i mindre grupper och delvis i ämnesövergripande teman. Studierna bedrivs huvudsakligen i grupp kombinerat med handledning och studieplanering på individnivå.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Mångfalden på skolan är en viktig komponent i kursen.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. Svenska är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Språket tränas vidare genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter. Kursen strävar efter att göra deltagaren till en mer van datoranvändare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen.  Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Vi ser även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval som viktiga inslag i utbildningen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men det är inte en nybörjarkurs. För att kunna tillgodogöra dig undervisningen behöver du redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Av den anledningen är det viktigt att deltagarna kan bidra med många olika erfarenheter eftersom alla har olika förutsättningar. Vi har valt att använda olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

Välkommen du också!