Kursöversikt

Svenska för akademiker

Kursen riktar sig till dig som lyder under massflyktningsdirektivet, har en utländsk akademisk utbildning (gärna inom hälso- och sjukvård) och är bosatt i Kalmar län.

Syftet med språkkursen är att du ska gå från nybörjare till grundnivå i svenska språket.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Akademisk utbildning. Inga förkunskaper i svenska språket krävs, dock är det en fördel att ha vissa kunskaper i engelska

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast: 1 aug 2023

För dig

  • som har en utländsk akademisk examen och lyder under massflyktsdirektivet samt bor i Kalmar Län
  • som vill studera svenska i en hög takt
  • som på sikt vill kunna arbeta med ditt akademiska yrke i Sverige

Handledare

Personalbild

Anna Runberger

072-4629750
anna.runberger@hogalid.nu

­

Kursprofil

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Svenska för akademiker i Regionen är en intensivkurs på nybörjarnivå för akademiker med utländsk bakgrund och utbildning. Kursen ställer höga krav på möjlighet att studera, studieteknik och motivation, eftersom tempot är högt.

Syftet med kursen är att du ska tillägna dig språkkunskaper för att antingen studera vidare med målet att nå svensk yrkeslegitimation, eller arbeta inom regionen.

För att söka vissa jobb inom Region Kalmar Län, som till exempel läkare eller sjuksköterska, kräver regionen svensk yrkeslegitimation, kunskaper i svenska språket som motsvarar Swedex nivå pC1 och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

En viktig del av utbildningen är att du är med och påverkar innehållet och formen. Samtal och diskussioner är viktiga och du och dina kurskamrater lär av varandra. Folkhögskolan utgår från era kunskaper, erfarenheter, och behov.

Läs mer på Regionens hemsida nedan!

Kursinnehåll

I kursen tränar du på svenska som andraspråk utifrån nybörjarnivå. Vi använder läroböcker, autentiska texter, radio- och tv-program. Du lär dig både det svenska språket och om det svenska samhället.

Vi tränar och utvecklar både vardagsspråket och yrkesspråket under varierande former, både på skolan och genom studiebesök. Det kan även ges möjlighet att kombinera studierna med språkpraktik inom regionen.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att ansöka till vår utbildning Svenska i vården.

Antagningsvillkor

Akademisk utbildning. Inga förkunskaper i svenska språket krävs, dock är det en fördel att ha vissa kunskaper i engelska.

Kursen riktar sig till dig som lyder under massflyktningsdirektivet, har en utländsk akademisk utbildning (gärna inom hälso- och sjukvård) och är bosatt i Kalmar län.

Syftet med språkkursen är att du ska gå från nybörjare till grundnivå i svenska språket. https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss

Intyg om avklarad kurs

Efter avklarad kurs får deltagarna ett intyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, motsvarande Swedex B2.

Efter avklarad kurs finns möjlighet att ansöka till vår utbildning Svenska i vården.

Kostnader

Regionen bekostar utbildningen.

Välkommen du också!