Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer. Antagning både vår och höst.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 9 januari 2023

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 23 oktober 2022

För dig

  • som vill sjunga halvtid, på distans, i en termin
  • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Personalbild

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursens uppgifter kräver 20 timmars arbete per vecka och innebär egen övning med redovisningar i form av filminspelningar samt skriftliga reflektioner. Varje delmoment innebär två veckors arbete. Återkoppling via skrift eller film ges vid redovisningar. Arbetet sker i Google classrom.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar de sex olika röstkvalitéerna där varje kvalité är ett delmoment. Kursen har även en inledande uppgift samt en avslutande uppgift. Deltagarna utmanas i sitt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång utifrån den förvärvade kunskap deltagaren fått genom kursen. Varje deltagare arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen.
Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor.

Mer info om sångteknik enligt Jo Estill: https://www.estillvoice.com

Antagningsvillkor

Skicka oss betygskopior samt ett personligt brev där du beskriver dina musikaliska erfarenheter och mål tillsammans med skolans ansökan. Du har minst slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!