Kursöversikt

Nyckelkurs – långvarig smärta

Kurs för dig som har smärtproblem av mer eller mindre kronisk art och vill dela erfarenheter med andra.

Ansök nu

Snabbfakta

Inträdesvilkor: Anmälan och ansökan sker via länk nederst på denna sida.

Ansök senast:

För dig

  • som har smärtproblem av mer eller mindre kronisk art
  • som vill dela erfarenheter med andra i samma situation
  • som vill reflektera över möjliga förändringar i en smärtfylld vardag.

Handledare

Personalbild

Christine Fransén

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Här kan du finna vägar till ett bättre liv med ökad livskvalitet. Du delar erfarenheter med andra i liknande situation. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i hur du kan leva med din smärta genom ökad självkännedom och tilltro. Gruppdiskussioner utgår från deltagarnas egna frågeställningar och ger kraft och inspiration att komma vidare. Under kursens gång har du tillgång till folkhögskolans utbud av kultur och aktiviteter.

Gruppens deltagarantal är begränsat och under ledning av en handledare träffas gruppen en dag i veckan under två terminer. Du får uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Kursen har utvecklats i samarbete med Nyckelns kurscenter (Region Kalmar län). Ny grupp startas varje termin.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Kursen har ingen fast kursplan, utan bygger på de frågeställningar som är angelägna för gruppdeltagarna. En central idé är ”hjälp till självhjälp”. Kursen är ägnad att göra den enskilde medveten, delaktig och drivande i sin egen rehabilitering med fokus på mindfulness och samtal.

Anmälan och ansökan sker via: https://www.1177.se/Kalmar-lan/hitta-vard/kontaktkort/Nyckeln-kurscenter-Kalmar/

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

Välkommen du också!