Information om

Om larmet går

Om larmet går

  • Försök ta reda på vad som orsakat larmet.
  • Vid konstaterad brand

Rädda Rädda de som är i uppenbar fara (utrymning alt. inrymning)
Varna Varna de som hotas av eld eller rök
Larma Vid konstaterad brand larma SOS via 112. Larma via brandlarmsknappar
Släck Påbörja släckningen med befintlig släckutrustning. Om det inte går att släcka. STÄNG DÖRRAR OCH FÖNSTER

  • Ta dig till återsamlingsplatsen (stora parkeringsplatsen).
  • Under kontorstid informerar ansvarig vilka som är närvarande till räddningstjänsten.
  • Brandlarm finns i Huvudbyggnad, Matsal, Annex och Flyglar och är direktkopplat till SOS ALARM
  • Brandlarm i Röda och Gula villan samt Internatrum i huvudbyggnaden är inte direktkopplat till SOS ALARM. Vid misstanke eller bekräftad brand RING 112