Kursöversikt

Allmän kurs – grundnivå

Studera heltid på både grundskole- och gymnasienivå. Pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs men om du inte har svenska som modersmål krävs SFI kurs D

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 20 aug 2023, antagning efter detta datum sker i mån av plats.

För dig

  • som vill studera på grundskolenivå
  • som vill studera på både grundskole- och gymnasienivå
  • som vill pröva dina möjligheter att studera på nytt utifrån dina egna behov

Handledare

Personalbild

Erica Olsson

072-2198072
erica.olsson@hogalid.nu
Personalbild

Ing-Mari Frösemo

070-3581540
ing-mari.frosemo@hogalid.nu
Personalbild

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Allmän kurs grundnivå vänder sig till personer som vill pröva sina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Personliga behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studienivå. Det är möjligt att anpassa schemat för att studera vissa ämnen på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Deltagare med svenska som andraspråk får extra stöd i svenska. Studietakten är alltid heltid.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och ett särskilt deltagarstödsteam.

Kursinnehåll

Kärnämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap.

Utöver kärnämnena erbjuder vi ett antal olika kurser inom exempelvis Hälsa och livskunskap, Kulturell verksamhet och grundläggande IT. Temablock såsom arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi är också möjliga inslag. Minst en lektion i veckan är tilllval där vi erbjuder olika kurser som alla på skolan kan läsa.

Läs mer om Grundnivå på Studentum.se. Där finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Skolans temadagar, fysisk träning och möjlighet till vissa tillval är också viktiga inslag i utbildningen. Vi arbetar för att deltagarna ska vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter och på så sätt bli bättre förberedda för livet efter folkhögskolan.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella antagningskrav men det är viktigt att deltagarna kan bidra med olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Därför använder vi olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna.

Efter ansökan kontaktar vi dig för ett kartläggningssamtal och ett eventuellt antagningstest. Därefter fattar vi beslut om antagning.

Deltagare med Svenska som andraspråk behöver göra vårt antagningstest innan vi beslutar om antagning. Detta då kursen kräver språkkunskaper som motsvarar avklarade studier på SFI D-nivå.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, däremot betalar deltagarna för kost och service. För mer information, läs här.

Välkommen du också!