Kursöversikt

Allmän kurs – gymnasienivå

Läs in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå och få extra tid för att klara dina ämnen.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022, antagning efter detta datum sker i mån av plats.

För dig

  • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
  • som vill ha extra tid för att klara dina ämnen
  • som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Handledare

Erik Lindrooz Sellgren

070-3819230
erik.sellgren@hogalid.nu

Yvonne Wolski

070-3956570
yvonne.wolski@hogalid.nu

Anna Lilja

072-2403701
anna.lilja@hogalid.nu

Johan Klintberg

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Samarbete med skolans övriga kurser förekommer.

Kursinnehåll

Inriktningstiden innehåller bland annat tid för läxläsning med möjlighet till extra hjälp och stöd samt diverse gemensamma projekt. Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval. Du väljer också till ämnen som exempelvis fysisk aktivitet, drama, yoga, körsång, gitarr eller Bild och form. (se Studiemål)

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera.
Det går även att läsa upp till b-behörighet i ex naturkunskap och samhällskunskap.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!