Nyhet

21 mars, 2021

Högalid är såklart med!

FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då vill Högalids Folkhögskola såklart vara med och uppmärksamma detta.
Vår Baskurs har under alla år, och det är väldigt många nu, så gott som alltid haft någon deltagare med Downs syndrom.

Den vanligaste formen av Downs syndrom innebär att man ha tre uppsättningar av kromosom 21. Downs syndrom är alltså inte en sjukdom utan en diagnos. De flesta med Downs syndrom har någon grad av utvecklingsstörning som gör att det tar längre tid för dem att lära sig saker.

Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Läs mer om Downs syndrom och varför man ska rocka sockor just idag på Svenska Downföreningen!